27 Ocak 1920 Salı

Nutuk’tan Akbaş Cephaneliği Olayı/


Efendiler Rumeli sahilinde, Gelibolu yakınlarında, Akbaş denilen yerde, bir cephane deposu vardı. Orada Fransızların eli altında bol miktarda silâh ve cephane bulunuyordu. Hükûmet, İtilâf Devletleri’ne tamamiyle boyun eğmiş görünmeyi yararlarına uygun saydığından, sözünü ettiğim cephanelikteki silâh ve cephanenin bir kısmını İtilâf Devletleri’ne vermeyi vaadetmiş. Onlar da (Rusya’da) Wrangel ordusuna göndereceklermiş. Rusya’ya nakli için bir Rus vapuru da Gelibolu’ya gelmiş.


Halbuki, Efendiler, Köprülü Hamdi Bey adında kahraman bir arkadaşımız, Kuvay-ı Milliye’den bir müfreze ile, 26/27 Ocak 1920 gecesi, sallarla Rumeli sahiline geçti.


Akbaş cephaneliklerini ele geçirdi. Depo bekçileri olan Fransızları tutukladı ve haberleşme hatlarını kesti. Silâhların hepsini cephanenin bir kısmını ve muhafız Fransız askerlerini de göz altında Lapseki’ye nakletti. Silâhları ve cephaneyi Anadolu’ya gönderdikten sonra, Fransız erlerini iade etti. Akbaş deposunda sekiz bin Rus tüfeği, kırk Rus makineli tüfeği, yirmi bin sandık cephane bulunduğu tahmin ediliyordu.


Bu olay üzerine, İngilizler, Bandırma’ya iki yüz kişilik bir kuvvet çıkardılar.


İtilâf kuvvetlerinin, millî savaş bölgelerinin gerilerinde İtilâf Devletleri askerlerinin de bulundukları yerlerdeki depolarda bulunan silâhların ve cephanenin başka yere nakli, kullanılamaz duruma getirilmeleri veya bu gibi yerlerin işgal edilmeleri ihtimaline karşı, komutanlara verdiğimiz emirde, bazı tedbirler tavsiye etmekle birlikte, bütün komutanların büyük bir kararlılık ve kesinlikle hareket etmeleri gereğini bildirdik.


Ak­baş olayı İngilizleri sinirlendirecek, Gelibolu’da bazı kişiler tutuklanacak, Anzavur Ahmet, Hamdi Bey’in peşine düşecek ve onu 25 Şubat’ta öldürecek, Anzavur’un eline geçmemesi için bütün silah ve cephane imha edilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 347)


Maraş’ta bugünkü çatışmalarda bazı Ermeni evleri yakıldı. Haruniye’de Fransızlarla çetelerin savaşı devam ediyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 347)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG