27 Temmuz 1919 Pazar

Erzurum Kongresinden ürken hükumet, yeni seçimlere karar verdiğini bildirerek valilerden seçimler için hazırlık yapılmasını istedi. Seçimler bu hükumet zamanında değil, 2 Ekim’de kurulan Ali Rıza Paşa Hükumeti zamanında yapılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 8)


Kontrol subayı Rawlinson, Karabekir’i ziyaret etti. İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek silahların bir tren baskınıyla dün kaçırılmış olmasından şikayet etti. İngiltere’nin buna karşılık olarak işgallerde bulunacağını söyleyerek tehditlerde bulundu. Karabekir, ‘Bu halk sizin de benim de başımı yarar, silahları vermez.’ dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 8)


Söke Kaymakam Vekili, Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, o bölgede Yunanlıların köyleri yıktıklarını, halktan para topladıklarını, 500 kadar Müslüman’ı öldürdüklerini, oduna giden kadınların ırzına geçtiklerini bildirerek yıkılmış evlerin yaptırılmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 8)


İngilizler, Süleymaniyeli Mahmut’u idama mahkum ettiler. Kuzey Irak’ta 19 Mayıs’ta isyan etmiş olan Şeyh Mahmut, 9 Haziran’da yakalanmıştı. Mahmut Hindistan’a sürülecek, Büyük Zafer’den sonra getirilerek makamına oturtulacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 8)


İngiliz Yüksek Komiseri Calthrope’un raporu: Türkiye’de durum vahim. Türkler Batılılardan ümit kesip kendilerine güvenme çevresinde toplanıyorlar. Meclis’in İstanbul’da açılması önlense bile Anadolu’da açılmasının önüne geçilemez. Anadolu’da ayrı bir hükumet kurulabilir. Seçimler şovenist ve komitacı ruhlu olanlara yarayacak ama açıkça engellemek Wilson ilkelerine aykırı olur.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 8)GUN GUN KUTULUS yazi.JPG