28 Şubat 1920 Cumartesi

Londra Konferansindâ Lloyd George, İstanbul Hükümetince gerekli bazı tedbirler alınıncaya kadar, başbakan, Harbiye bakanı ve öteki bazı bakanların tutuklanmasını Önerdi. Toplantıda, Türk millî hareketinin gitgide tehlikeli ol­maya başladığı görüşüne varıldı. L.George, Ermenilere engel olmayıp Türk di­renişinin yaratılmasına sebep olduğu gerekçesiyle Fransa’yı eleştirdi. L.George konuşması sırasında Mustafa Kemal’in Erzurum Valisi olduğunu da söyledi.


İtilaf Devletlerinin ' tanbul yüksek komiserlerine ortak talimat tasarısı: Hem Kilikya’da hem İstanbul’da tedbir alınmasına karar verdik. İstanbul’da hükümet binalarını işgal meyi, başbakanla bazı bakanları tutuklamayı düşünüyoruz. Mersin’e savaş gemileri gönderiyoruz. Görüşünüz nedir?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 398)


Meclis’te bir Mebus, Malta’ya götürülenler hakkında ne yapıldığını sordu. Malta hakkında şiddetli tartışmalar yapıldı. Meclis, 1920 yılı Mart-Nisan ayla­rıyla ilgili geçici bütçeyi görüşmeye başladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 398)


İstanbul’daki ABD Yüksek Komiserliği’nin gönderdiği Engert, Çukurı diğer Fransız işgal bölgesini gezdikten sonra dışişlerine bir rapor gön Fransızlarla İtalayanlar, Ortadoğu’ya büyük güçler göndermezlerse kenerinden çekilmeleri iyi olur. Yoksa kovulacaklardır. Türkler ve Araplar, Fran­sa’ya karşı, ortak direniş içindedirler. Arap ordusunda eski Türk subayları var­dır. Fransız, subaylarının çoğu, Suriye’den ayrılmaya hazırdırlar, Cezayir ve Senagalli birliklere güvenemiyorlar. Mustafa Kemal ve Milliyetçiler, Yunanlıları İzmir’den, Fransızları Kilikya’dan atmaya kararlı, bunlar geniş çapta bir çete savaşma hazırlanıyorlar. Türkler, Avrupa devletlerini, Hıristiyanları öldürecek­leri tehdidiyle korkutacaklarını sanıyorlar. Herhangi bir koruma tedbiri alma­dan Ermenileri evlerine dönmeleri için kandırmak çok açık bir talihsizlik ola­caktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 398)


Hakimiyeti Milliye: Birlik ihtiyacı: Millî birlik vatan endişesinin doğal sonu­cudur. Hangi parti ve görüşten olursa olsun, herkes bağımsızlık için birleşmeli­dir. Birliği sağlayacak olan hükümet, yurttaşlara karşı adil olmak zorundadır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 398)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG