28 Ekim 1919 Salı

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tüzüğüne ek olarak hazırlanıp Mustafa Kemal imzasıyla yalnız ilgililere gizli kaydıyla gönderilen genelge ile orduya yardımcı millî müfrezelerin kurulması, seyyar ve sabit bu müfrezelere eli silah tutan bütün gençlerin alınması istendi. Genelgeye göre millî teşkilatla ordu arasındaki bağlantıyı Temsil Kurulu koruyacak, millî müfrezeler, Müda­faa-i Hukuk Cemiyeti yönetim kurulu ve merkez kurullan tarafından kurula­cak, müfrezeler, çağrıldıklarında orduya katılacak, bölgelerindeki eşkıyaya ve Müslüman olmayanların ayaklanmalarına karşı koyacak, askerî düzenlere bağ­lı olacak, silah ve yiyecekleri ise eşkıyadan alman, zenginlerin verdikleri ve or­dunun yaptığı yardımlarla sağlanacak; fazla silahlar depo edilecek, düşman eli­ne geçebilecek olanlar güvenilir yerlere taşınacak, çetelere girecek olanlar, Kur’ana el basarak yemin edecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 198)


İngiliz Yüksek Komiserliği’nce hazırlanan rapor: Milliyetçiler Anadolu’nun yarısından fazlasını ellerine geçirdiler. Merkezî Hükümet, adeta İstanbul Bele­diye Meclisi derekesine düştü. Türkiye’de barış şartlarını kabul ettirmek günden güne güçleşiyor. (Şimşir I: 178) * İngiliz Yüksek Komiseri, Amerikan Yüksek Komiseri’ne bir yazı göndererek Amerikalıların yayınlarında İngiltere aleyhinde bulunulmasından şikâyet etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 198)


Mustafa Kemal, dün geldiği Tokat’ta Tokat İhtiyat Zabitleri Yardımlaşma Cemiyeti’ni ziyaret ederek gençlerle konuştu, öğleden sonra da Sivas’a hareket etti. Kılıç Ali ile Yüzbaşı Salim ve Hakkı Behiç Bey, İstan­bul’dan Sivas’a geldiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 198)


İskenderiye’den İstanbul’a bir İngiliz vapuruyla 2.000’e yakın esir daha geldi. Yarın da Hindistan’daki 5.000 esirden 120 kadarı gelecek. Yurtdışında 150.000’in üstünde esir bulunuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 198)


Bremond’un Kilikya hakkında Mustafa Kemal’e mektubu


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 198)


Tasviri Efkâr: Kimden kime şekva edelim. Millî Hare­ket’e karşı en büyük düşmanlığı hariçten bekliyorduk. Nedir bu insafsızca hücumlar? Tarık’ta Muslihittin Adil: Memleketi bir yıldır meclissiz ve dene­timsiz bırakanlar, bir gün kanun önünde hesap verecekler. Seçim bir saat bile geciktirilmemelidir. Hürriyet ve İtilafın Hükümet’e verdiği muhtırayı okuyan­lar, ondan nefret eder. Hükümet susmamalıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 198)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG