28 Ekim 1920

Doğu Ordusu'nun dün başlayacak Kars üzerine harekatı, bir gün ertelenmiş olarak bu sabah başladı. Kars, yarından sonra zapt edilecektir. Aslıhanlar yakınında saldırıya geçen Yunanlılar, Türkleri geri attı. 150 Türk'ü öldürdü, 100'ünü esir aldı, 4 top ele geçirdi.


Yunan kuvvetleri, Karamürsel'e bağlı 95 hanelik Karapınar Köyü'nü tahrip etti. 70 evi yaktı. Halkın çoğu, Eskişehir ve İstanbul'a kaçtı. Yunanlılar bu bölgede daha birçok köyü yakıp yıkacak, birçok kişiyi öldürecek ve halkı göçe zorlayacaktır. Dün Yunan işgali altına alınan Yenişehir'de, kasaba ileri gelenlerinin tutuklanmasına başlandı. Tutuklananlar daha sonra Bursa'ya nakledilecek, kasabada evlere girilerek eşyaya el konacak, 1 Kasım'da birçok bina yakılacaktır.


Ankara Hükümeti, kıyılardan içerilere ve iç bölgelerden kıyılara gidecek mektuplarla, kara sınırlan üzerindeki yerlere gidecek ve oralardan gelecek mektupları sansüre tabi tutmayı kararlaştırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Heyet-i Temsiliye’nin işgalcilerin propagandalarını önlemek ve propaganda aracı yapılabilecek bilgi ve belgelerin işgalcilere verilmesini önlemek maksadıyla bir dizi tedbir aldığı görülmektedir. 17 Mart 1920 de İstanbul ile resmi özel tüm telgraf haberleşmesi yasaklanmıştır. Anadolu ile ilgili bilgileri İstanbul’a verenlerin şiddetle cezalandırılacağı 23 Mart’ta düşman yararına propaganda yapanlarda düşmanla haberleşenlerin tutuklanacağı açıklanmıştır. 28 Ekim 1920’de işgalcilerin Anadolu içinden haber almasını olabildiğince engellemek ve bunu kullanarak Anadolu’da yapabilecekleri propagandaları önlemek için sansür yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte Anadolu içinden sahile gidecek ve sahillerden Anadolu’ya gelecek mektuplar ile iç haberleşme ile ilgili tüm mektup ve telgrafların büyük merkezlerde sansür edileceği belirtilmiştir. Ayrıca 24’üncü fırka komutanı Mehmet Hulusi Bey tarafından 14 Şubat 1921 tarihinde yayınlanan beyannamede “ ve gerekse yolları ve mevaziimizi gösterenler ve kıtaat hakkında malumat verenler ve aleyhimizde casusluk edenler bu haberleri kavanin (yasalar) ahkamınca (hükümlerince) hıyanet olduğundan bilahere bu gibiler hakkında şediden (şiddetli) takibat icra edilecektir. İfadeleriyle Türk kuvvetleri hakkında bilgi verenlerin kovuşturmaya tabi tutulacağı belirtilmektedir.


TBMM ayrıca 25 Nisan 1920 tarihinde düşman propagandasına inanılmaması yönünde tüm ülkeye bir bildiri yayınlamıştır.


Alınan tüm bu tedbirlere bakıldığında Birinci Dünya Savaşı ve öncesindeki muhaberelerde görev almış olan Milli Mücadelenin tecrübeli komutanlarının propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve istihbarata karşı konulmasının ortaya konan mücadelenin başarıya ulaştırılmasında ne kadar önem arz ettiğini bildiklerini ve bu yönde gerekirse sert tedbirler alma yoluna gittikleri anlaşılmaktadır.


(MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ / SERDAR YURTSEVER / SAYFA 97)


Nutuk’tan/


Yıllarca vatanın çeşitli savaş alanlarında komuta ettiğim ordularımızın üstsubay ve subayları ile ilgili, zaten bildiğim bir gerçeği yüz sekseninci defa da olsa işitmiş olmaktan elbette pek memnun olmuştum.


Efendiler, savaş alanında verilecek emri bekleyen Doğu Ordumuz, 28 Ekim 1920 günü Kars üzerine harekete başladı. Düşman, direnmeksizin Kars’ı terk etti. Kars 30 Ekimde tarafımızdan işgal edildi. 7 Kasım tarihinde birliklerimiz, Arpaçay’ına kadar olan bölgeyi ve Gümrü’yü ele geçirdi.


Ermeniler, 6 Kasımda ateşkes ve barış için müracaat etmişlerdir. Biz de ateşkes anlaşmasının maddelerini, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla, 8 Kasımda Ermeni ordusuna bildirdik. 26 Kasımda başlayan barış görüşmeleri 2 Ocakta son buldu ve 2/3 Ocak gecesi Gümrü Antlaşması imzalandı.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG