28 Eylül 1919 Pazar


Temsil Kurulu’nun bugünkü kararlarına dayanarak Mustafa Kemal, Hükumet çekilmezse Ereğli, Bolu, Adapazarı, İzmit dolaylarındaki Kuvayı Milliye’nin İstanbul üzerine yürümeye hazır olduğunu, iç ve dış siyasi durumun lehlerine geliştiğini, herkesin asayiş meselesiyle ilgilenmesi gerektiğini bir genelge ile duyurdu. Kolordulara ve illere çekilen başka bir telde, Konya’daki İngiliz ve Fransız temsilcilerinin Refet Bey’e ‘Milli harekete karşı tarafsız kalacağız.’ Dedikleri aktarıldı. Konya valisi ve arkadaşlarının kaçtıkları anlatılarak Konyalıların Damat Ferit Paşa Kabinesi’nin çekilmesini istediği bildirildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 135)


Mustafa Kemal, yayımladığı bir genelgede, Sivas Kongresi kararlarını özetledi. Bu kararları kabul edenlerin mebus seçilmesini, adayların iki gün içinde bildirilmesini istedi. Genelgede yukarıdaki görüşler saklı kalmak şartıyla herkesin görüşüne saygılı olunduğu, Anadlu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin mebus seçimine gayri meşru hiç bir etki ve müdahalede bulunmayacağı, derneğin milleti aydınlattığı ve uyardığı bildirildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 135)


Damat Ferit Paşa, Yüksek Komiserlere, Kemalist kuvvetlere bir ders vermek amacıyla Eskişehir’e 2000 kişilik bir kuvvet göndermeyi önerdi. Teklifinin reddedilmesi üzerine hayatının güven altına alınmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 135)


İstanbul Belediye Başkanı ve Vali Vekili, aynı zamanda İngiliz Muhipler Cemiyeti Fahri Başkanı Cemil Paşa, Anglo-sakson yönetim ve eğitim biçimini överek ‘Müstakil kalırsak mahvoluruz.’ dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 135)


Milli Kurtuluş Karargahının Yayın Organı İradei Milliye’nin 4.sayısı: Padişahımız ne emrediyor, Hükumet ne yapıyor?


Peyam Gazetesi’nde Ali Kemal: Başta Mustafa Kemal olduğu halde Anadolu’nun yeni Celalileri kimi aldatıyorlar? İzmir’i kurtarmak için ne celadet gösterdiler? Doğu Anadolu’da asayişi bozmaya savaşarak devletleri aleyhimize çevirdiler. Güya Milli Hareket, millete hizmet imiş. Kimi aldatıyorlar?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 136)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG