top of page

28 Haziran 1919 Cumartesi

Nutuk’tan/


Sivas’taki örgüt ve nasıl hareket edileceği hakkında gerekli kişilere emir verdikten sonra, hiç uyumadan geçen 27/28 Haziran gecesinin sabahında, bir bayram günü, Sivas’tan Erzurum yönünde hareket edildi. Bir haftalık yorucu bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 1919 günü halkın ve askerin içten gösterileri arasında Erzurum’a varıldı.


Versay Antlaşması


İtilaf Devletleri’nin Almanya’ya imzalattıkları ve bu devletlerle Almanya arasında savaşı sona erdiren anlaşmaya göre Almanya, Asya, Afrika ve Okyanusya’daki bütün sömürgelerini kaybettikten başka 75.000 km toprağını da İtilaf Devletleri’ne veriyor. Almanya’nın ırmakları uluslararası hale getiriliyor, Alman ordusunun mevcudu 100.000 kişiyle sınırlandırılıyor. Almanya savaş tazminatı ödeyinceye kadar Ren Bölgesi işgal altına alınıyor. Almanya ateşkes anlaşmasını 11 Kasım 1918’de imzalamıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 350)


Paris Barış Konferansı’na başkanlık eden Fransız Başbakanı Clemenceau ile İngiliz Dışişleri Bakanı, Konsey adına Damat Ferit’e konferansın ertelendiğini bildirdiler. ‘Türkiye meselesinden başka görüşülecek meselelerimiz de var. Paris’te beklemenizin bir faydası yoktur.’ dediler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 350)


Dün Umurlu’da toplanan milli kuvveler Aydın’ı kuşattı. Yunanlılarla kanlı bir çarpışma başladı. Yunanlılar Aydın şehrine kadar itildi. 57.Tümen Komutanı çarpışmalara katılmayan gayrimüslümlere iyi davranılmasını kesin bir dille rica etti. Savaşa köylü kadınlarda katılıyor. Savaş yarında devam edecek ve Aydın yarından sonra Yunanlılardan geri alınacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 350)


İtalyanlar Burdur’u işgal ettiler. İtalyanlar 28 Mart’ta Antalya’yı işgal etmişlerdi, 23 Temmuz’da da Muğla’yı işgal edecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 350)


Harbiye Bakanı Şevket Turgut Paşa, Mustafa Kemal’e gönderdiği acele telgrafta, olaysız olarak hemen İstanbul’a dönmesini rica etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 351)


Yüksek Komiser Vekili Webb’in Sir R. Graham’a mektubu: İzmir’e çıkışa kadar işler iyi gitmekteydi. Yavaş yavaş, kötü vali ve kumandanların işten çıkarılmalarını sağlıyorduk. Şimdi işler değişti. Mustafa Kemal, Samsun bölgesinde çalışıyor ve şimdiye kadar yola gelmeyi reddetti. Rauf bey ve daha birçok kişi, Bandırma yörelerinde çok çalışıyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 351)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page