28 Haziran 1920 Pazartesi

Dün, askerlerin dağılmaları üzerine Yunan kuvvetleri Kula'yı işgal etti. Bir kısım ilçe zenginleri de Yunanlıları şehre davet ettiler. Yunan askerleri, terk edilmiş bulunan silah ve cephaneyi yağma etti. Kula, 4 Eylül 1922'ye kadar işgal altında kalacak, bu tarihte İzmir'e yürüyen Türk ordusu tarafından kurtarılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 103)


Venizelos'un New York Herald muhabirine demeci: Gerekirse ordu mevcudumuzu 500.000'e çıkarmaya hazırız. Ama buna lüzum kalacağını sanmam.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 103)


Mustafa Kemal, Yozgat isyanını bastırmadaki başarısından ötürü Çerkez Ethem'e bir telgraf çekerek yürekten tebriklerini bildirdi. Mustafa Kemal, Üçüncü Kolordu Komutanı Selahattin Bey'e Tokat ve Şarkışla Kuvayı Milliyelerinin görevlerini bitirerek bugün memleketlerine döndüklerini bildirdi. Mustafa Kemal aynca bir yazı ile Tokat Müdafaa-i hukukçularına teşekkür etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 103)


Hakimiyeti Milliye: Artık tereddütsüz söyleyebiliriz ki, millet katili İstanbul Hükümeti, Yunanistan'ın müttefikidir. Anzavur'un İngilizlerle birlikte Çanakkale'ye çıkması, milletin gözünü açmıştır. Bu mel'un şaki, Halife adına hareket ettiğini ileri sürüyordu. Artık bu maskeyi kullanmaya bile lüzum görmüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 103)


The Times'te Coles Pacha'nın mektubu: Bütün Türkler Mustafa Kemal'i destekliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 103)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG