28 Kasım 1918 Persembe

.

-İngiliz Genelkurmay Haberalma Raporu: Türk Milleti 3 gruba bölünmektedir.: 1-İttihat ve Terakki, 2-Memleketin refahını isteyenler, 3-Asıl amacı barış içinde yaşamak olan siyasi kanıdan yoksun halk

(Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 44)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG