28 Kasım 1919 Cuma


Balıkesir Belediyesi önünde on bini aşkın kişinin katıldığı bir miting yapılarak Yunanlılar protesto edildi. “Medenî âleme” yayımlanan bildiride “Türk, Yu­nan yönetimi altında yaşayamaz. Türk, bu gerçeği genel savaştan bitkin çıkmasına rağmen, altı aydan beri döktüğü kanlarla, yaptığı fedakârlıklarla kesin ola­rak ispat etmiştir” denildi.


Sivas’ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti üyeleri, 16 kişilik yönetim kurulunu oluşturdular. Darüleytam Müdiresi Makbule Hanım da yaptığı ateşli konuşmada işgal edilen yerler bo­şaltılmazsa kendilerine yaşamanın haram olduğunu söyleyerek şöyle dedi:


‘‘Bal­ta ile, bıçak ile, sopa ile hatta tırnaklarımız ile düşmanlarımızın üzerine hücum ederek bu sevgili vatanımızı müdafaa edeceğiz. Bu mübarek topraklar ya bizim vatanımız yahut mezarımız olacak.”


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 253)


İngiliz dışişleri Bakanlığı görevlilerinden George Kidston’un Paris’te bulunan Eyre Crowe’e yazısı: ‘Ermenileri silahlandırmak sakıncalıdır. Müslüman komşularını kesebilirler. Büyük Ermenistan’ı gerçekleştirmek mümkün değil. Doğu illerinde Kürt ve Ermeni mandalarını kurmak için askerî kuvvete ihtiyaç var. Oysa elde yeteri kadar kuvvetimiz yok. Ayağımızı yorganı­mıza göre uzatalım. Kürtlere her ne kadar inanmasak da onları kullanmamız çıkarımız gereğidir.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 253)


İkdam’da Millî Kongre’nin mebus adayları: Servet-i Fünun Sahibi Ahmet İh­san, Baro Başkanı Celalettin Arif, Osmanlı Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Bey, Millî Banka İkinci Başkanı Haşan Ferit Bey, Belediye eski Başkanı Hüseyin Kâzım Bey, Hazine eski Müsteşarı Reşat Hikmet Bey, Londra Elçiliği eski Başkâtibi Reşat Sadi Bey, Darülfünun Profesörü Ahmet Selahattin Bey, Dr. Adnan Bey, Bern eski Elçisi Fuat Selim Bey, Evkaf eski Müsteşarı Kemal Atıf Bey, Lütfı Bey, Mişon Ventura Efendi, Deniz Ticareti Mahkemesi Başkam Yusuf Ziya Bey.


Tasviri Efkâr: Millî Kongre mebus adaylarını belirledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 253)


Vakit Gazetesi: ‘Mister Balfour diyor ki: Türkler gibi büyük bir millet dünya harita­sından kaldırılamaz. Barıştan sonra kesin olarak bir Türk İmparatorluğu var olacaktır.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 253)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG