28 Mayıs 1919 Çarşamba

Yunanlılar Tire’yi işgal ettiler ve Ayvalık’a çıkarma yapmaya başladılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 282)


İngiliz Karadeniz Orduları Başkomutanı General Milne’nin emri ile, Bakirağa Bölüğü’nde tutuklu olan 67 kişiden 55’i Malta’ya, 12’si Mondros’a götürüldü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 283)


Mustafa Kemal gönderdiği bir genelgede ise İzmir’den sonra Manisa ve Aydın’a da Yunanların girişi üzerine gelecek tehlikenin daha açık görüldüğünü bildirir, yurt bütünlüğünün korunması için ulusal tepkilerin daha canlı olarak gösterilmesini ister. Üç gün süreyle, diğer işlerin ertelenerek büyük ve coşkun toplantıların yapılmasını, büyük devletlerin temsilcileriyle Hükumete etkili telgraflar çekilmesini ister. Böylece sivil bir örgütlenmenin temelini atmaktadır. Nitekim O’nun bu cesaret telkin eden sözleri üzerine örneğin, Havzalılar bir okul binasında ilk toplantılarını yaparlar ve Havza Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını kararlaştırırlar.


(Kaynak: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e 1919 Başlangıç / Orhan Çekiç / Syf 163)


Osmaniye’de Fransızlar işgali protesto etmek için toplanan halka ateş açtılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 284)


Sultanahmet Camii’nde kadın erkek binlerce kişinin katıldığı bir tören yapıldı. İzmir şehitleri için mevlüt okutuldu. Damat Ferit Hükumeti 25 Mayıs’ta bütün mitingleri yasaklamıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 284)


Erivan Ermeni hükumeti, Büyük Ermenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etti. Buna göre Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Trabzon Ermenistan’a katılmış sayılıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 285)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG