28 Mayıs 1921

Amerikan Winchester silah şirketi, Washington'daki temsilcisine yazıyor: Ankara bizden 300.000 tüfek, 6oo.ooo.ooo mermi satın almak istiyor. Pazarlığa girişmeden önce bu konuda hükümetimizin tutumunu öğrenmek istiyoruz. Dışişlerinden öğreniniz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Genelkurmay Başkan Vekilliği'ne Fevzi Paşa'nın atandığına ilişkin Bakanlar Kurulu tezkeresi, Meclis'in yetkilerini gasbettiği gerekçesiyle reddedildi. Edime Mebusu Şeref Bey, Malta tutuklularına yardım yapılmasını istedi. Söz alan mebuslar, Malta'da tutuklu herkese kucak açılmamasını, onlardan bir kısmının Türkiye'nin felaketinden sorumlu olduğunu söylediler. Onları İngilizlerden kurtarmak, ancak gerekiyorsa Türkiye'de hesap sormak gerektiği üzerinde duruldu. Posta ve telgraf ücretlerine zam öngören kanun önerisi görüşüldü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Akşam: Mustafa Kemal'in İtalyan matbuatına beyanatı: Ordularımız, yeni Yunan taarruzuna kemal-i hevahoşla intizar etmektedir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Bay Frank S. Bright

Colorado Building

Washington D.C.

Azizim Mr. Bright,


New York’lu Bay W. Scott-Broody’de bir yazı aldık, Kendisinin Londra’da ve Paris'te büroları bulunduğunu bildiriyor ve Türk Hükümeti için almak istediği silah ve mermiler için fiyat istiyor. Fiyat için isteğin kendisine, yeni Türk Hükümetinden en etkili kişi olduğu sanılan Ethem (Edam) Beyden geldiğini belirtiyor.


Bu yazı ile ilgili olarak pazarlıklara girişilmeden önce, bu konuda hükümetimizin tutumunu öğrenmek istiyoruz. Bu konuyu Dışişleri Bakanlığından sorup bize telgrafla bildirirseniz mutlu olacağız.


Dışişleri Bakanlığından kimi görmeniz gerektiğini tamamen size bırakıyoruz. Ancak yazıda söz edilen 300.000 tüfek ve 600 milyon mermidir. Sanıyorum Dışişleri Bakanı Hughes’in kişisel dikkatine sunulacak kadar önemli bir miktardır.


Bizim bildiğimiz kadar bu konuda başka yapımcıya yanaşılmamıştır, bu bakımdan telgraf çekince konudan söz açmayın, sadece incelemeleriniz sonucunu bildirin.


Saygılarımla

Winchester Şirketi

Dış Satışlar Müdürü

H.F. Beebe


ABD

Dışişleri Bakanlığı

Yakındoğu İşleri Bölümü

Bakan Yardımcısı için memorandum

Azizim Mr. Fletcher


Winchester silah şirketinin Washington temsilcisi Frank S. Bright, dün bana gelerek kumpanyasının dış satışlar müdüründen aldığı bir mektubu gösterdi. Bu mektubun bir kopyası eklidir. Göreceksiniz ki, sözde 1Yeni Türk Hükümeti” Winchester şirketinden 300.000 tüfek ve 600.000.000 mermi almak istemektedir. Mr. Bright'a “Yeni Türk Hükümeti deyiminin ne anlama geldiğini, Ethem (Edam) Beyin kim olduğunu bilmediğimi, dolayısıyla bakanlığın bir açıklama yapacak durumda bulunmadığını bildirdim. Bununla beraber söz konusu hükümet ve Edam Bey hakkında daha başka bilgiler almaktan mutlu olacağımı söyledim. Sanırım daha fazla bilgi almak için kumpanyasına telgraf gönderdi.


“Yeni Türk Hükümeti” Ankara’daki Milliyetçi Hükümet ise, bana öyle gelir ki bu silahlar büyük olasılıkla Türkiye’ye değil Bolşevik Rusya’ya gidecektir.


Okunamadı

Dışişleri Bakanı Adına W. Scott Boddy

London-Paris


AMERİKAN GİZLİ BELGELERİYLE TÜRKİYE’NİN KURTULUŞ YILLARI / ORHAN DURU / 121-122

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG