28 Ocak 1919 Salı

-Mustafa Kemal’in İstanbul’daki faaliyetlerinin 3 aşamada gerçekleştiği, birinci aşamanın siyasal girişimler, ikinci aşamanın ihtilalci girişimler ve üçüncü aşamanın Anadolu’ya geçiş karar olduğu bilinmektedir. Mustafa Kemal ve arkadaşları 21 Aralık 1918’de Meclis kapatılınca padişahtan umutlarını tamamen kesmişlerdi. İhtilalci ve darbeci girişimlerin de tutmayacağı anlaşılmış ve vazgeçilmişti. Mustafa Kemal artık kararını vermişti, Anadolu’ya geçmeliydi. Bu kararın gerçekleşmesi için 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arası yaptığı iki girişim bulunmaktadır. İsmet İnönü ile görüşmesi ve yaveri Cevat Abbas’a Anadolu’ya geçiş hazırlıkları için talimat vermesi (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 179)

-İsmet İnönü o sırada Harbiye Bakanlığı müsteşarı idi. İnönü anılarında ‘Atatürk’le hemen her hafta, haftayı geçmeden bir yerde buluşur konuşurduk.’ Diye bahsetmektedir. Yine bu görüşmelerden birinde aralarında geçen diyalog şudur:

MK: Şuradan bana bir Türkiye haritası bulup masaya açar mısın üzerinde konuşacağım

Haritayı açan İÖ: Mesela dedim hiçbir sıfat ve yetki sahibi olmaksızın Anadolu’ya geçmek ve orada milleti uyandırmak için en müsait mıntıka ve beni o noktaya götürecek en kolay yol hangisidir?

Yüzüme baktı, tekrar neşeli ve ümitli güldü:

‘Karar verdin mi?’ dedi.

‘Şimdilik bundan bahsetmeyelim. Bana memleketi, milleri ve orduyu anlayıp bilen, vaziyeti yakından gören, tehlikeden şüphesi olmayan bir arkadaş gibi cevap ver’

‘Canım her taraftan gideriz. Yol da çoktur, tedbir de çoktur. Mesele çalışmak için istikameti tayin etmektir.’ (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 182)

-İsmet İnönü ile görüşmesinden sonra Mustafa Kemal Cevat Abbas beyi çağırarak, Kocaeli bölgesinde bir geçiş yolu planlamasını ve bu geçiş yolunun güvenliğinin sağlanması için Kocaeli bölgesinde küçük küçük silahlı müfrezeler oluşturulması talimatını verdi. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 184)

-(Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 185’teki haritayı koy)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG