28 Temmuz 1920 Çarşamba

Yunan Yüksek Komiseri, Edirne'de yayımladığı bildiride, Edirne'nin bir Yunan şehri olduğunu ileri sürdü. Müslüman ve Hristiyanların işbirliği yaparak dostça çalışmalarını istedi. Enez Yunanlılar tarafından işgal edildi. Kırklareli'ne bir Yunan tugayı girdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sekreteri, Ankara Dışişleri Bakanlığı'nın, Oltu'nun boşaltılmasına ilişkin 8 tarihli notasına cevap vererek Brest-Litovsk Anlaşması'nın kendilerini bağlamadığını, Türkiye'deki Ermeni topraklarından vazgeçmeyeceklerini ve Oltu'yu boşaltmayacaklarını, Ermenilerin tarihi, kültürel ve ekonomik haklan tanınırsa Türkiye ile komşuluk ilişkileri kurabileceklerini bildirdi. 1918'de imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması, 40 yıl önce Rusların eline geçen Doğu Anadolu topraklarında Türkiye hakimiyetini tanıyordu, ancak Mondros Ateşkes Anlaşması'yla bölgeden Türkleri çıkaran İngilizler, buraları, Ermenilere devretmişlerdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


Batı Cephesi'ndeki subay ve erleri görmek ve selamlamak üzere Meclis Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve 15 kadar mebustan meydana gelen kurul, Eskişehir'e geldi, Ali Fuat Paşa ile görüştü, daha sonra Bilecik'e hareket etti. Kurul, 1 Ağustos'ta Uşak'a gidecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


Meclis, 8 red 179 kabul oyu kullanılan kısa bir kanunla, gümrük vergisini beş misli artırdı. Transit adı altında işgal altındaki bölgelere bol miktarda mal geliyor, halk kitlesinin ilgisi dışında olan bu mallar içerilere sokuluyor. Hükümet, bu kanunla, hem yerli üretimi korumak, hem de silah satın alımında kullanılacak altınların dışarıya çıkmasını önlemek istiyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


İngiliz Yüksek Komiseri Robeck'ten Curzon'a rapor: "Kilikya'da güç durumda olan Fransızlar, Yunan ilerlemesini istiyorlar. İngiltere Hükümeti, yeni Yunan ilerlemesine razı olmamalıdır. Bu ilerleme Türk milli hareketini yeniden alevlendirebilir. Yunanlılar, İngiltere'den yardım isterler, İngilizler de bu işe sürüklenirler." Robeck'in başka çok acele ve gizli teli: Damat Ferit, Kemalistlere karşı savaşmak ve düzeni yeniden kurmak için İngiltere'den yardım diledi. Yardım sözü verdim. Kemal'e karşı Kürt birliklerini kullanmayı öneriyor. İlgili iki planı, İngiliz generalleriyle birlikte hazırlamış. Projenin uygulanması, büsbütün imkansız değil, ancak Fransız nüfuz bölgesinde kalan Kürtleri kullanmak için Fransızların da işbirliği yapması gerekir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


Hint Hilafet Komitesi Başkanı Mehmet Ali'nin de içinde bulunduğu bir grup, Roma'da bir toplantı yaptı. Galip Kemali, Mustafa Kemal'e Afganistan'ın İslam, Moskova'nın siyaset, Ankara'nın asker, Roma'nın da yayılma merkezi olarak kararlaştırıldığını, "Misafir"in İzmir felaketine uğrayanlar için 2.000 İngiliz lirası tutarında çek verdiğini belirtti, Roma'da bulunan çeşitli ülkelere mensup kişilerin Ankara'ya birer vekil göndererek orayı bir toplantı merkezi yapmak istediklerini bildirdi, çeşitli sorular sordu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


İngiliz parlamentosunda Murray, Mustafa Kemal ile Faysal arasında askeri. ittifak veya işbirliği bulunup bulunmadığını sordu. Bonar Law, bulunmadığı cevabını verdi. Avam Kamarası'nda bir soruya cevap veren Hükümet sözcüsü Mr.Long, Yunanistan'ın 20 Temmuz'da Trakya'ya yaptığı çıkartmaya İngiltere'nin 3 savaş gemisi, 4 destroyer ve bir uçak taşıyıcısı ile yardım ettiğini açıkladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


Alemdar: Kuvayı Milliye, parlak sözlerle milleti aldattı. Bursa'yı Edirne'yi müdafaa edemedi. Boş yere kan dökülmesine sebep oldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


İkdam: Yeis günleri. Edirne'nin düşüşü. Barış yarın imza ediliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)


The Orient News'ten: Bütün Trakya'nın Yunan egemenliğine girmesi yeni ve temiz bir yönetimin kurulmasını sağlayacak, Anadolu'da isyan edenlerin dört bir tarafa dağılmasının sağlanmasıyla Türkiye tek meşru reis olarak Padişah'ın yönetimine geçecek, bundan sonra da banş koşulları kolaylıkla uygulanabilecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 147)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG