29 Şubat 1920 Pazar

İzmit tehciri davası sonuçlandı. Divan-ı Harb-i Örfî, sanıklardan birini 15 yıl, birini 3 yıl 200 gün, bir diğerini de 2 yıl hapse, diğer sanıkların daha az süreyle hapislerine ve üçünün beraatine karar verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 400)


Yüksek Komiser Robeck’in Türkiye’yi alt etmek için hükümetine sunduğu al­ternatifler: Barış şartlarını nispeten yumuşak tutup Padişah’m çevresinde ılımlı bir blok kurmalı. Bu blok, millî akımı kontrol altına almalı. Ilımlı bir barış önerisi Padişah’ın itibarını artırabilir. Türklerin barış şartlarına karşı direnme kararı günden güne kuvvetleniyor. İstanbul 'Hükümeti nezdinde boş yere te­şebbüslere devam etmektense fiilî harekete geçmeli. İstanbul’u işgal etmek ge­rekir... İtilaf Devletleri İstanbul’un işgali konusunda dün Yüksek Komiserlerin görüşlerini sormuşlardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 400)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG