29 Ekim 1920

Türk Doğu Ordusu Kars'a yaklaşarak yarınki hareket için mevzilerine girdi. Kars yarın alınacak.


İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na sunulan gizli bir raporda, Türk-İtalyan Birliği Komitesi'nin 29 Temmuz'da Berlin'de bir toplantı yaptığı, Gabriel d'Anunzio'nun bir mesajının okunduğu anlatıldı. Buna göre İtalya, Türklere silah ve cephane sağlamak üzere her türlü çabayı gösterecektir. Hindistan, Tunus ve Cezayir'de İngiliz aleyhtarı ayaklanma için çalışmaktadır. Rapora göre, TBMM bir işçi bakanlığı kurmak istiyor, bunun için İtalyan İşçi Bakanlığı'nın raporu istendi. İtalyan Sosyalist Partisi'nin bu kabine ile ilişkisinin olmadığı, Üçüncü Enternasyonal'in görüşleri kabul edilirse işçi bakanlığına da gerek kalmayacağı cevabı verildi.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Ali Fuat Paşa Soylu ve Yüce Manzara


Batı cephesi komutanı Ali Fuat CEBESOY Yunanlılar üzerine 1920 Ekim’inde düzenlediği Gediz saldırısını hikaye ettikten sonra kağnı kollarındaki kadınların fedakarlığını şöyle anlatmaktadır.


Cephane kollarını ahalinin vasıtaları teşkil etmişti. Bunlar esas itibariyle kağnılardır. Kadınların ekserisi köy kadınları ve 10-15 yaşlarındaki çocuklar tarafından idare olunuyordu. Bu hakikaten asil ve ulvi bir manzara idi. Uzun yürüyüşlerde gece ayaz . kar ve yağmur altında meşakkat ve acının en fazlasını çekmiş olan bu aziz vatandaşlarımız köylülerdi. Bunların içerisinde şiddetli soğuktan yolda ölenlerde olmuştu. Kütahya ve Gediz arasında yapılan yürüyüş ve hareketlerde kıtalarımızı ve muharebenin hayat kaynağı olan erzak ve cephaneyi hep bu aziz vatandaşlarımız taşımışlardı Bütün meşakkat ve acılara rağmen yüzlerinde bir ekşiltme ve fütur görülmemişti. Hiç unutmam yıne öyle bir yürüyüş sırasında idi, dondurucu bir soğuk vardı. Kağnısının başında duran ihtiyar bir nineye yaklaşmış ve sormuştum.


- Nine üşüyor musun ?


Şu cevabı vermişti


- Hayır oğul üşümüyorum. Düşman topraklarımıza bastığı günden beri içim yanıyor.


Bu kahraman Türk anasının elini öperken göz pınarlarımda yaşlar tanelenmişti.


(KURTULUŞ SAVAŞI KADINLARI / Zeki SARIHAN / SAYFA 178)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG