29 Eylül 1919 Pazartesi

Senato üyesi (Deli) Fuat Paşa Padişah’a çıkarak Sivas’tan Amerikalı gazeteci Mr. Browne ile gönderilen Temsil Kurulu’nun mektubunu sundu. Kabinede çatlak baş gösterdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 136)


Damat Ferit Paşa’nın Eskişehir’e 2000 kişilik bir kuvvet gönderebileceği yolundaki dünkü önerisini görüşen Yüksek Komiserler bu konuda olumsuz cevap verdiler. Bu kadar askerin Kuvayi Milliye’yi ezemeyeceğini düşünen Yüksek Komiserler, kendi ülkelerinin yeni bir savaşı kaldıramayacağı için Damat Ferit’i Mustafa Kemal’le uzlaşmaya zorluyorlar. Uzlaşmaya yanaşmayan Damat Ferit’in istifa etmekten başka seçeneği kalmıyor. Damat Ferit, Padişah için İngiliz Yüksek Komiseri De Robeck’ten himaye istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 136)


İngilizlerin Atina Elçisi Granville’nin raporu: Yunan ordusunun yüzde kırk kadarı Venizelos’un aleyhindedir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 137)


İfham Gazetesi’nde Hüseyin Ragıp: Bazıları bir Amerikan mandası tutturmuş gidiyor. Behey gafiller, yedi yüz yıllık siyasi, dört bin yıllık milli geçmişim olan bir milletin istiklal hakkı namına etrafına bol keseden bahşişlerde bulunmaya kendinde ne selahiyetler buluyorsun? Sultan Osman bu devleti kurarken milletin en aziz hislerini yıkıp dursun diye sizin izinli mi kıldı?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 137)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG