29 Nisan 1920 Perşembe

Nutuk’tan/

Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu ve sonraki aylarda İstiklâl Mahkemeleri Kanunları’nı da çıkarmakla, inkılâbın tabiî gereklerini yerine getirmiş oldu.


Efendiler, İstanbul’un işgalinden sonra başlayan birtakım yıkıcı akımlara, olaylara, isyanlara dokunmuştuk. Bunlar hızla memleketin her tarafından birbiri ardınca ortaya çıktı ve sürüp gitti.


İstanbul’da Damat Ferit Paşa, derhal yeniden iktidar mevkiine getirildi. Damat Ferit Paşa Kabinesi, İstanbul’daki bütün yıkıcı ve hain kuruluşların meydana getirdiği blok, bu blokun Anadolu içindeki bütün isyan teşkilâtı, bütün düşmanlar ve Yunan ordusu elbirliği ile aleyhimizde faaliyete geçtiler.


Bu ortak saldırı politikasının talimatı da, Padişah ve Halife’nin, düşman uçakları da dahil olduğu halde, her türlü vasıtayla memlekete yağdırdığı «Padişah’a karşı ayaklanma» fetvasıydı.


Bu genel, çeşitli ve haince saldırılara karşı, biz de, daha Meclis açılmadan önce, Afyonkarahisarı’nda, Eskişehir’de ve bütün demiryolu boyunda bulunan düşman birliklerini Anadolu’dan çıkarmak, Geyve, Lefke, Carablus köprülerini yıkmak ve Meclis toplanır toplanmaz Anadolu ulemâsının fetvasını almak suretiyle karşı tedbirlere giriştik.


TBMM'de:


ı) Meclis'e karşı ayaklanmaya sebep olacak söz, yazı ve davranışlar için ölüm cezasını getiren Vatan Hainliği Kanunu kabul edildi.


2) 16 Mart 1920'den sonra İstanbul Hükümeti'nin yaptığı ve yapacağı anlaşmaların hükümsüz sayılmasını öngören tasarılar verildi ve bunlar ilgili komisyona gönderildi.


3) Bundan böyle fes yerine kalpak giyilmesini isteyen öneri ilgi görmedi, tartışmalara sebep oldu. Başkan "Bugün fes ve kalpak zamanı değil, herkes istediğini giysin" dedi.


4) Her bölgeden seçilmiş inançlı savaşçılardan bir milli müfreze kurulması istendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 15)


Güney Anadolu'da Fransızlarla mücadele sürüyor. Fransız kuvvetlerine, Antep'teki muhasarayı kaldırarak Urfa üzerine yürümesi emredildi. Türk milli kuvvetleri, şehirden çıkarak bazı Fransız mevzilerini ele geçirdiler. Yarın da öteki bazı mevziler ele geçirilecek ve bu sefer Fransızlar çember içine alınacaktır. Fransızlar, Antep şehrini 17 Nisan'dan beri çemberleri altında tutuyorlardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 15)


Mustafa Kemal, Meclis'in dünkü kararı üzerine, yeni kurulan "kardeş ve dindaş" Orenburg Hükümeti'ni kutladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 15)


Başbakan L. George parlamentoda yaptığı konuşmada, Ermenistan sorununun güçlükler yarattığını söyledi. İngiliz Başbakanı şöyle dedi. "Nüfusu Ermeni olmayan geniş bir toprak parçasını Ermenilere vermek masraflıdır ve askeri teşkilat gerektirmektedir. İtalya ve Fransa da bizim gibi bundan kaçınıyorlar. Amerika'ya bir kere daha Ermenistan mandasını önereceğiz. Kabul etmezse sorumluluğu ona yükleyip elimizi bu işten çekeceğiz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 15)


Vakit: İyimserlik ve kötümserlik.


Albayrak: Ferdiyetten içtimaiyata intikal.


Peyamı Sabah: Padişahımızdan adalet bekleriz. Bu canilerin (Kuvayı Milliye'nin) cezası çabuk ve şiddetli verilmelidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 15)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG