29 Temmuz 1919 Salı

Venizelos-Tittoni anlaşması. İtalyanlarla Yunanlılar Paris’te yapılan gizli anlaşmaya göre İtalyanlar Rodos dışında 12 Ada’yı Yunanlılara bırakıyor. Buna karşılık Kuzey Epir’de, Doğu ve Batı Trakya’da Yunan çıkarlarını destekliyor. Kuşadası’nın güneyinde kalan Aydın, Denizli, Muğla’yı alıyor. İtalyanlar anlaşmayı 1 yıl sonra feshedeceklerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 11)


Bakanlar Kurulu, Hükümet’in karar ve bildirilerine aykırı davranış ve kışkırtmalarına devam eden Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in hemen yakalanıp İstanbul’a getirilmesini karşılaştırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 11)


Kazım Karabekir, Harbiye Bakanlığı’na Erzurum Kongresi hakkında görüşünü bildirdi. Kongre’nin vatan ve milletin mutluluğu ve selametinden başka bir amaç izlemediğini, müdahale için kanuni bir hak bulamadıklarını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 11)


İngiliz Yüksek Komiseri Calthrope, Londra’ya bildiriyor: Büyük Ermenistan sözü, milli eylem ateşini alevlendiriyor, Kürtleri tekrar sırt sırta Türklerle bir hizaya getiriyor. Ermenistan-Türk sınırında durum ciddileşiyor. Türk subaylarınca kışkırtıldıkları kuvvetle muhtemel olan 10 bin dolayında Kürt, Ermenilere karşı ayaklanma durumunda. Uygulanması için ön tedbirler alınmadan Hıristiyanlar lehine, Müslümanlar aleyhine barış şartları açıklamak çok tehlikeli sonuçlar yaratacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 12)


Fransız L’eclaire: Başında Mustafa Kemal Paşa’nın bulunduğu hareket Yunanlıları İzmir’den çıkarma, yani denize dökme tehlikesi gösteriyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 12)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG