top of page

29 Temmuz 1921


Cemal Paşa, Kabil'den, Moskova'da bulunan Enver Paşa'ya yazdığı mektupta, Afgan Hükümeti'ne Rus-Afgan Anlaşması'nı onaylatmak, Afgan-İngiliz Anlaşması'nı engellemek için 3 aydır yaptığı çalışmaları ayrıntısıyla anlattı. Verdiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Muhtar Tarzi ve bazı bakanlar İngilizlerle anlaşmak istiyor. Cemal Paşa, Emir'e sert çıkışlar yaparak İngilizlerle anlaşılırsa kendisinin Afganistan'ı terk edeceğini bildirmiş. Sonunda amacına ulaşmış. Cemal Paşa, Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta da seçilmiş subayların Afganistan'a gönderilmesini ve Afganistan'da Ankara'yı temsil eden Abdurrahman Bey'in değiştirilmesini istedi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Malta'dan dönmekte olan Fethi Bey'in İstanbul önlerindeki gemide tuttuğu notlardan: Pek yalnızım, fakat manevi kuvvetim geçen seneye göre pek iyi. Ordunun vaziyeti ümitsiz değilmiş.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


ikdam: Yunan-Türk harbi geçici bir sükun devresine girmiştir. Harp devam ettikçe memleketimiz bir kat daha harap olmakta, nüfusumuz azalmakta, sefaletimiz artmaktadır. Fakat soruyoruz: Düşmanlarımız ne kazanıyorlar?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page