3 Şubat 1921

İçişleri Bakan Vekili Doktor Adnan Bey, Erzurum Valisi'ne bir tel çekerek komünizme taraftar olmadıklarını, Erzurum'da Komünizme karşı kurulan Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti gibi derneklere gerek bulunmadığını yazdı. Vali'nin cevabı : "Mustafa Suphi tardolunduğu, Türkiye Komünist ve İştirakiyun partileri çöktüğüne göre, kışkırtıcı sebep ortadan kalkmış bulunuyor. Müsterih olunuz."


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Moskova'ya gitmekte olan Türk Elçilik Kurulu Başkanı Yusuf Kemal Bey, Baku'dan bir rapor gönderdi: "Rus Bolşevikleri, yegane ümitlerini Şark milletlerine bağlamışlar. Azerbaycan önderleri, Rusya ile anlaşmamızı söylüyorlar. Rusya'da üretim düşmekteymiş. Şimdiki idareye karşı memnuniyetsizlik var". Cavit Bey'in Roma'da tuttuğu notlarda, Talat ve Enver Paşalar arasında Anadolu'ya girip girmeme konusundaki ayrılık. İlişkilerinde soğukluk.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Kastamonu İstiklal Mahkemesi'nin halka ikinci bildirisi: Milletin ayağa kalkması ile isyancılar ve dedikoducular kalmadı. Evlatlarımız kükremiştir. Alçaklara kulak asmayalım. Bu memlekette namussuzları yaşatmamak için Millet Meclisi'miz kesin karar vermiştir. Bundan sonra memlekette casuslara, eşkiyaya, rüşvet alana, zalime, asker kaçağına, bunları saklayana, zenginleri fakirlere tercih edenlere, sizlere haksız yere eziyet edenlere mevki ve rütbesi ne olursa olsun aman yoktur. Böylelerini hemen bize haber verin.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yusuf Kemal Bey Rusya'dan dönünceye kadar onun yerine Adalet Bakanlığı'na vekalet etmek üzere Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Bey seçildi. Meclis, öğretmenlerin askerliklerinin ertelenmesini öngören kanun teklifini görüşüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Güney Cephesi Komutanı Refet Bey' in Genelkurmay Başkanlığına gece (3/4) gönderdiği rapor: Ethem hakkında yeni bilgi alınamadı. Parti Pehlivan 5 erle Gördes'te kaldı. Halil ve San Efeler komutasındaki 23 erden oluşan geri kalan kuvveti 1.Süvari Grubu'na sığındı. Yunan resmi bildirisinde 25 subay, 800 er ve 400 atlının Yunanlılara teslim olduğu ilan edilmiştir. Bize ve Yunan'a sığınacak 20 kişilik bir çete kaldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yenigün'de, bir köylü gelini olan Ayşe'den askerdeki kocası Veli'ye mektup: Elimdeki silah/Senin kadar güzel billah.../Geçer gider kara günler/düşman ağlar dostlar güler/köyümüzün ocakları/hani hani gene tüter...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Peyamı Sabah'ta Ali Kemal: Sanırız Ankara'nın düştüğü çıkmaz yola İstanbul gitmez.


Haftalık Sebilürreşat Ankara'da. Mehmet Akirin Kastamonu çevresindeki camilerde konuşmasının özeti: Ye'se düşenler Müslüman değildir. The New York Times' da Konstantin'in

sözleri: Mustafa Kemal bir haydut parçasıdır. Masadan sinek kovar gibi haritadan silebileceğimiz blöfçü bir sahtekardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yunanistan Kralı Konstantin, Mustafa Kemal’in “ kolaylıkla haritadan silinecek “ bir asiden başka bir şey olmadığını söylemiş ve şöyle devam etmiştir:


“Ben Mustafa Kemal’i uğraşmaya değer bir kimse olarak görmüyorum. Bu asi haydut parçası etrafında Avrupa’da yaratılan telaş havasını ise hiç anlamıyorum. Kemal, masadan sinek kovar gibi haritadan sileceğimiz blöfçü bir sahtekardır.”


“ İzmir ve Trakya’yı elimizde tutma isteğimizi emperyalist bir siyaset olarak yorumlamak doğru olmaz. Milli siyasetimiz gereği anavatan dışındaki vatandaşlarımızı korumayı en doğal hakkımız olarak görüyoruz.”


AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULAGAY / 122-123

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG