3 Ağustos 1919 Pazar

Erzurum Vali Vekili Kadı Hurşit Efendi, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Temmuz tarihli yazısına cevap verdi: Mustafa Kemal ve Rauf Bey, yüce isteklere aykırı bir şey yapmıyorlar. İstanbul’a gelirlerse tutuklanacakları endişesi var. Tutuklarsak halk ayaklanır. Gönderilmeleri mümkün değil.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 22)


Başbakan Damat Ferit Paşa, Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Ege Bölgesi’nde ‘Kuvayi Milli’ adıyla ‘’çeteler’ kuran Demir Efe ve Hacı Şükrü ile askerlikten ihraç edilmiş Mustafa Kemal ve ‘Birna göre, kaç gün’ Bahriye Nazırlığı yapmış olan Rauf Bey’in Anadolu’da geniş çapta haberleşmede bulunmalarından yakınıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 22)


İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthrope’un Dışişleri bakan Vekili Curzon’a teli: Yunan Amirali’nin Venizelos’a ve bana gönderdiği telgrafa göre, Türkleri bastırmak için 100.000’lik bir ordu gereklidir. Müttefikler bunu sağlayamayacağına göre, bu kuvvet yerli Rum ve Ermeniler arasından oluşturulup İngiliz subaylarınca yönetilmelidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 23)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG