3 Aralık 1919 Çarşamba

Demirci Mehmet Efe’nin, Nazilli Jandarma Tabur Kumandam Abidin’in şif­resi ile Mustafa Kemal’e gönderdiği telde belirttiğine göre, bir İngiliz Albayı Denizli’den dönerken, Efe ona Aydın ve İzmir’de tek bir Yunan kalmayıncaya kadar savaşacaklarını, araya İngiliz ve Fransız kuvvetleri girse bile silah kulla­nacaklarını kesin bir dille söyledi. Albay sonradan haber göndererek bu son sözden üzüntüsünü belirtti. İngilizlere karşı daha ılımlı bir dil kullanmayı tav­siye etti. Demirci Efe, Mustafa Kemal’e bu olayı aktararak “Karşımıza kim çı­karsa çıksın, vatanı kurtarmak için bundan gayrı sözümüz olmadığını ve bun­dan sonra da olamayacağını arzederim” diye yazdı. Cevap: 7 Aralık: “Cevap şayan-ı iftihardır.”


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 261)


Belçika’nın İstanbul temsilcisi Marghetitch, hükümetine gönderdiği raporda, Türkiye’deki “kargaşa” yı anlattı: Mustafa Kemal ve arkadaşları Meclis’in Bursa’da toplanmasını istemekte, Hükümet’in bazı üyelerinden aldıkları güvence­ye rağmen, tutuklanmak veya safdışı bırakılmak kaygısıyla İstanbul’a gelmek­ten çekinmektedirler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 261)


Yenigün: Çeşitli Kürt aşiretlerinin Başbakanlığa çektikleri bağlılık telgrafları


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 261)


Nutuk’tan/

Efendiler, belki de birçoklarınızın hatırındadır. İşgal yıllarında, Adana’da, Ferda adında, Kuvayı Milliye aleyhinde yabancı bir gazete yayınlanıyordu. Bu gazete, sırf Anadolu’daki kamuoyunu yanıltmak ve bulandırmak maksadıyla yazılmış sütunlar ve bizim aleyhimizde uydurulmuş saçmalıklarla doluydu. Şüphesiz bu gazetenin Anadolu içine sokulmasına engel olduk.

Fakat, bu gazetenin memlekette okunmasını elbette yararlı bulan, Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin Dahiliye Nâzırı ve Cemal Paşa’nın, defalarca temize çıkardığı Damat Şerif Paşa, Ferda gazetesi denilen bu zehirli paçavranın serbestçe dağıtılmasına engel olunmaması için emirler vermişti. Bu sebeple, Şerif Paşa’nın arkadaşı Cemal Paşa’nın, 3 Aralık 1919’da dikkatini çekmeyi gerekli bulduk.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG