3 Ekim 1921

Yunanların saldırısı ile Güzelim Dağı'nda şiddetli çarpışmalar. Yunanlılar, bazı tepeleri ve 1326 m. yüksekliğindeki Güzelim Dağı'nı işgal ettiler, Afyon yönünde saldırıya geçtiler. Top mermileri, Afyon'un içine düşüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Nurettin Paşa'nın Koçkiri ayaklanmasını bastırırken ve Samsun bölgesinde Rumların göç ettirirken ki davranışları sert eleştirilere sebep oluyor. Meclis'in gizli oturumunda, 107 mebusun verdiği önerge tartışıldı. Mebuslar, asayişin olmadığını, 'kanunsuz işler yapıldığını, adam kayırıldığını, bazı prenslerin türediğini söylediler. Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa'nın yaptığı işleri incelemek için Meclis'in bir teftiş kurulu göndermesini, Nurettin Paşa'nın görevden alınmasını istediler. Mustafa Kemal, verdiği cevapta, Hükümeti düşürmenin dışa karşı kötü olacağını, prenslerin olmadığını, Nurettin Paşa'nın değiştirilmesine gerek olmadığını söyledi. Konuyu yerinde incelemek üzere, bir Meclis kurulunun seçilmesi kararlaştırıldı. Açık görüşmelerde, Koçkiri olayına karışanların affı maddesini geri bir sıraya aldırdığı için Meclis kararına aykırı hareket etmekle suçlanan Meclis Başkanı Vekili Hasan Fehmi Bey, istifa etti (Yarın geri alacak)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İstanbul' dan Anadolu'ya yardım kampanyasından beklenilen sonuç alınamıyor. Hilal-i Ahmer yetkililerinden birinin İkdam'da yayımlanan demecine güre, birinci yardım kampanyasında 200.000 lira toplandığı halde, bu defa 50.00 lira bile ümit edilmiyor. Gazete haberi "İstanbul, borcunu edada ihmal ediyor" başlığı ile veriyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Enver Paşa'nın Baku'dan Berlin'de bir arkadaşına mektubu: "İnşallah yarın hareket ederiz. İran'da gerçek bir inkılap için münevverlerden kadro yapmak lazım gelecek. Kabil'i, Kaşkar'ı kurtarabileceğime kanaat getirmeye başladım". Krş. Enver Paşa'nın Buhara'ya varışı, 2 Ekim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Papulas, Eskişehir'den Yunan Savaş Bakanı'na gönderdiği raporda, Türklerin gitgide kuvvetlendiğini, eldeki araziyi tutmanın zorlaştığını, Yunan ordusu mevcudunun ancak üçte birinin savaşçı olduğunu bildirdi ve ordunun takviye edilmesini istedi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Tevhidiefkar: Lahistan'ın İstanbul yeni elçisinin demeci: Türkler İstiklal mücadelelerinde haklıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Ne Ahellas (Atina) : Ankara'da randevu veren Hükümet, bir kaç gün daha düşüşünü ertelemek üzere yeni bir yalanla milleti iğfal etti ve harbin bittiğini ilan eyledi. Halbuki harp bitmemiştir. Düşman ezilmedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Scotsman ve Aberdeen Daily Journal, 3 Ekim’de Mustafa Kemal Başbakan başlığıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından yapıldığı be­lirtilen bir konuşmaya yer veriyor. Habere göre konuşma şöyle:


Sınırlarımız dâhilinde özgür ve bağımsız yaşamaktan başka hiçbir şey istemiyoruz ve Avrupa'nın insanlarından bizim savunduğumuz hakları çiğnememelerini rica ediyoruz. Suriye ve Mezopotamya gibi büyük ve zengin bölgeler üzerindeki egemenliğimizi terk etmemiz sebebiyle Dünya Savaşı'na girmemizin bedelini yeterince ödedik. Yenik devletler itibarıyla hiç-bir devlet. bizim yaşadığımız (bölgesel) kayıplara maruz kalmamıştır. Haklarımız güvence altına almana ve korunana kadar silahlarımızı bırakmayacağız. Biz savaş uğruna savaşmıyoruz; kabul edilebilir ve bize layık olan bir barışın sağlanması için savaşıyoruz. Lloyd George, Avam Kamarası'nda askerî başarıyı elde edenin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.96 Bu başarıyı kazanan taraf şu an biziz. Umarım Lloyd George sözünü tutar ve fikrini değiştirmez çünkü Anadolu'daki askerî durum, lehimize değişmiştir.


(Kaynak: İngiliz Basınında Milli Mücadele / Ertürk Özel / Syf 180)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG