3 Haziran 1919 Salı

Bakanlar Kurulu, Paris Barış Konferansı’nda Türkiye’nin görüşlerini açıklamak üzere Başbakan Damat Ferit, eski Başbakan Tevfik Paşa ile Danıştay Başkanı Rıza Tevfik’i görevlendirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Damat Ferit, İngiliz yüksek komiserini ziyaret ederek, Paris Barış Konferansı’na çağrılmış olduklarından dolayı şükranlarını bildirdi. Kendisi yokken Padişah’ın güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Yüksek Komiser, Padişah’ı koruyacaklarını söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Türkiye mandaları üzerinde araştırma yapmak üzere kurulması öngörülen komisyonun Cirane-King adıyla anılan 7 kişilik Amerikan kolu, Paris’ten İstanbul’a geldi. Özellikle tek çıkar yol Amerikan mandasını gören parti ve derneklerin temsilcileri tarafından özel törenlerle karşılandı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Yunan idaresi, işgalden kaçan Türklerin malları için Aydın’da bir komisyon kuracak. Komisyon, kaçan Türklerin mallarını ve ürünlerini satacak, paralarını İzmir’deki Siyasi Temsilciliğe gönderecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 299)


56.Tümen Komutan Vekili Albay Bekir Sami Alaşehir’de ‘Yunan ordusu Padişahımızın emriyle geliyor, sakın saygıda kusur etmeyin!’ diyerek propaganda yapan 4 hocayı kendi eliyle kurşuna dizdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Sadrazam Ferit Paşa’nın Paris’e bilinen daveti üzerine, görüşümün ve hareket tarzının ne olduğunu açıklamak amacıyla şu belgeyi bilgilerinize sunacağım:


3.06.1919


Sadrazam Paşa Hazretleri’nin konferans huzurunda Osmanlı Devleti’nin haklarını savunmak için ellerinden geleni yapacakları doğaldır. Ancak ulusça kesinlikle savunulması istenen ve gerekli görülen haklar, özellikle iki noktada önem kazanır. Birincisi, kesin olarak devlet ve ulusun tam bağımsızlığı. İkincisi de vatanın ana topraklarında, çoğunluğun azınlığa feda edilmemesidir. Bu hususta Paris’e hareket etmeye hazırlanan heyetin görüşüyle ulusal vicdanın kesin isteği arasında tam bir uygunluk şarttır. Yoksa ulus, çok zor durumda ve giderilemez oldubittiler karşısında kalabilir.


Mustafa Kemal


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Nutuk / Syf 18)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG