3 Kasım 1918 PazarTürkiye’yi Birinci Dünya Savaşına sokan İttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri Başbakan Talat Paşa, Başkomutan vekili Enver Paşa, Cemal Paşa ile arkadaşları Alman U 170 denizaltısı ile İstanbul’dan Odesa yönüne hareket ettiler. İstanbul paşaların kaçışı ile günlerce çalkalanacak kaçaklar gazetelerin sert saldırılarına uğrayacaklar. Hükumet paşaları Alman hükumetinden isteyecek fakat geri verilmelerini sağlayamayacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 8)


İngilizler Musul’u işgale başladılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 9)

Fransızların bir savaş gemisi İskenderun limanına geldi. Başbakan İzzet Paşa, Yıldırım orduları grup komutanı Mustafa Kemal’in bazı sorularına verdiği cevapta: ‘Müttefikler İskenderun’a zorla girmeye kalkarlarsa üzerimize ateş etseler bile karşılık vermeyin.’ dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 9)


Mustafa Kemal çok ivedi bir şifre telgrafla Başkomutanlık Genelkurmay başkanlığından sordukları:


‘Toros tünelleri denilen tüneller en son açılan iki tüneldir. İşgal edilecek yalnız bunlar mıdır? İşgalin içeriği o bölümdeki demiryolunun işletilmesini de kapsamakta mıdır? Büsbütün bir grup oluşturan Amanos tünelleri bu kapsamda mıdır? Toros tünellerini işgal edecek kuvvetlerin miktarı nedir ve nereden gelecektir? Suriye sınırından kasıt, Suriye ilimizin kuzey sınırı mıdır? Yoksa buna ilişkin başkaca bir bakış açısı ve karar mı vardır? ‘Kilikya’ deyiminin Adana ilinin mühim bir kısmını kapsadığı biliniyorsa da sınırı bilinmemektedir. Bunun açıklanması gerekir. Terhise ilişkin olarak ateşkes anlaşmasının 20.maddesinde sözü edilen talimatı kim verecektir? Bu hak tamamıyla hükumetimize mi, yoksa anlaşma devletlerine mi aittir?’


Mustafa Kemal böylece ateşkes anlaşmasının hükümlerinin açık olmadığını söylerken ‘Zaman’ ve ‘Vakit’ gazetesinde yayımlanan demecinde de buna ilişkin görüşlerini belirtmekten çekinmemişti. Anlaşmanın bağımsızlık kavramı ve ülke bütünlüğüyle bağdaşmayan çok ağır koşullar içerdiğini belirterek hükumeti uyarmaya çalışmıştı.


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / syf 172)


The New York Times’da okuyucu mektubu: '500 yıldan beri katliam ve yağmadan başka bir şey yapmayan Türklerin dünya siyaset tarihindeki sayfaları kapanmak üzeredir.'


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 9)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG