top of page

3 Kasım 1919 Pazartesi


Gizli Karakol Derneği İstanbul’da kuruldu. Anadolu’ya silah kaçırmakta etkili olacak örgütün kurucuları: Kara Vasıf, Galatalı Şevket, Kemalettin Sami, Baha Sait, Çolak Selahattin, Abdülhak Adnan ve Edip Servet Beyler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 210)


Savaş boyunca Arapları Türkiye’den ayırmak için çalışmış, Yakın Doğu konu­sunda uzman sayılan İngiliz albayı casus Lawrence’in görüşleri: ‘Türkiye yor­gundur. Türkler Almanları severler. İngilizler Türkleri yönetmekte başarısız. İtalyanlar isteklerinde ölçülü. Lenin, Doğu’yu belki de Bolşevikleştirecektir. Ermeni devleti kurmak zor. Kimse Doğu milletlerinden minnettarlık bekleme­sin. Doğulular becerebilirlerse tekmeyi vuracaklardır.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 210)


Ali Fuat Paşa, önceki gün alınan Heyet-i Temsiliye kararına uyarak, Kayseri’de, Çukurova Cephesi’ni belirledi. İkiye ayrılan cephenin doğusu Osman Nuri (Tufan) Bey’in, batısı ise Ali Ratip Bey’in sorumluluğuna verildi.


(Kaynak: Nutuk (Boyut Yayınları) / Syf 193)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page