3 Temmuz 1919 Perşembe

Yunanlılar Aydın’ı ikinci kez işgal ettiler. Kuvvetler 3 alay ve bir taburdan oluşuyor. Çekilen Türk kuvveti ise 200 kişi. Aydın 3 yıl 2 ay Yunan işgali altında kaldıktan sonra 7 Eylül 1922’de kurtarılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 359)


28 Haziran’da Sivas’tan hareket eden Mustafa Kemal 3 Temmuz’da halkın ve askerin içten gösterileri arasında Erzurum’a vardı. Daha önce 24 Haziran’da posta telgraf müdürü Refik Halit (Karay), tüm telgrafhanelere bir yazı gönderiyor ve ‘Mustafa Kemal Paşa’nın telgraflarını kabul etmeyin’ diyordu. Bu emir Kazım Karabekir tarafından okunmuştu. Mustafa Kemal’inde bildiği bu durum tedirginlik yaratmıştı. Öte yandan ordu müfettişi sıfatıyla emirler vermeye devam etmesi, azil kararı sonrası Sivas gibi bir merkezde kalmayıp Erzurum’a geliyor oluşu, doğal olarak Kazım Karabekir’de tedirginlik ve belirsizlik yaratmıştı.


Erzurum’a Mustafa Kemal padişah kordonu ve altın imtiyaz madalyasını takmış şekilde geldi ancak neşesizdi. Açıkça görülen hüznü Karabekir gidermeye çalıştı ve ‘Müfettişlikte, hatta askerlikten çekilmenize hiç teessür duymadan, karar verebilirsiniz. Size mukaddesatım namına söz veriyorum. Size, müfettiş olduğunuzdan daha çok hürmetkar bulunurum. Sizi millete tanıtmak ve halkın ve ordunun hürmetini üzerinizden ayırmamak vazifemdir. Müfettiş değil bir birey olarak bile gelseydiniz, sizi başlayacağımız kurtuluş mücadelelerinde başkanlığımıza çıkarmayı daha o zamandan karar vermiştim. Erzurum Kongresi esaslarında fikirler birleştikten sonra milli kuvvetle işe başlarız.’ dedi.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / Syf 573)


Bugünkü tarihle yazılan gizli bir İngiliz raporuna göre, Danıştay Başkanı ve Paris Barış Konferansı’nda Türkiye delegesi Rıza Tevfik Bey, İngiliz İrtibat subayına şunları söylemiş: ‘Paris Barış Konferansı’na giden delegeler, isteklerinin aşırı olduğunu, gerçekleşmeyeceğini biliyor. Bunları, halkı tatmin etmek için istiyor. Ama batılı devlet adamları, amaçlanan ‘iç amacı’ sezememiş ve kızmışlardı. Gerçekten Anadolu ile Halife’nin nüfuzunun korunmasından başka bir şey istemiyoruz!’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 360)


Kars’ta Ermenilerle Kürtler arasında çatışmalar oldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 360)


Binbaşı Nowil İstanbul’a geldi. 12 Mart’ta Kürt bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen Nowil, 25 Haziran’da, İngilizlerin Irak Komiseri tarafından Kürt sorununu görüşmek üzere gönderilmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 360)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG