3 Temmuz 1920 Cumartesi


Nazilli ve Salihli Yunanlıların eline geçti. Böylece bütün Büyük Menderes bölgesi Yunanlıların kontrolüne girdi. Boğaziçi'nde Beykoz, Yunanlılar tarafından işgal edildi Yunan ordusunda görevli teğmen yeğenin, dayısı Trabzon Metropoliti Hrisantos'a mektubu: Meşhur, Kemal milli teşkilatının eski merkezi Balıkesir'den yazıyorum. Birliklerimizin gösterdiği cesaret, savleti anlatamam. Düşman perişan kaçıyor. Ordumuz, zaferden zafere uçuyor. Düşmanlarımızı esir ediyor, esir kardeşlerimizi kurtarıyor. Yunanistan'ın bu noktaya varacağını kim ümit edebilirdi? Yunanistan'a bu kadar şeref ve zaferler temin etmiş olan Kemal'e aferin!


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 110)


Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Yozgat'ta bulunan Çerkez Ethem'e çektiği telgrafta, düşmanın iki cephede ilerlediğini, Yozgat'a Çolak İbrahim Bey'in gönderildiğini haber verdi; cephenin çökmesi tehlikesine karşı Ethem'den Batı Cephesi'ne gitmesini istedi ve makine başında cevap beklediğini bildirdi. Ethem, 7'de Yozgat'tan ayrılarak 12'de Ankara'da şenliklerle karşılanacak ve ı 2'de Eskişehir'e hareket edecek, 27 Temmuz'da Kütahya Mıntıka Kumandanlığı'na getirilecektir. Çerkez Ethem, Yozgat isyanını bastırmak üzere Batı Cephesi'nden çağrılmış, 20 Haziran'da Ankara'dan Yozgat'a hareket etmiş ve Düzce-Bolu isyanlarının bastırılmasında gösterdiği sertliği burada da göstererek Yozgat isyanını söndürmüştü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 110)


Düşman ilerlemesi karşısında ne gibi tedbirler alındığını soran bir önerge üzerine Meclis'in gizli oturumunda bir konuşma yapan Mustafa Kemal, Batı'da 1500-3500 kişinin 100 kilometrelik cepheyi savunamadığını, gerilla savaşı verildiğini söyledi. Bolşevik olmayacaklarını, ancak Bolşeviklerle birlik olunacağını anlatan Mustafa Kemal, silah ve cephane olmadığı için genel seferberlik ilan edemediklerini, Türkiye'de milletlerin kendi kaderlerini tayin sorunu olmadığını, çünkü Türk, Kürt, Laz, Çerkez gibi İslam milletlerinin gönüllü bir birlik içinde bulunduğunu da söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 110)


Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı kitabından:


Yunanlılar Yeni Bir Hamleyle bir şehri daha ele geçirdiler. Onlar da başarılı olduklarını ileri sürüyorlar.


Mustafa Kemal Yunan ilerlemesini kontrol altına aldığı yolundaki haberleri yaymaya devam ederken Yunanlılar geçen hafta durdurmuş oldukları taarruz harekatını, takviyelerle güçlenmiş olarak, yeniden başlatmışlar ve ilk hamlede Balıkesir şehrini ele geçirmişlerdir.


Balıkesir ve çevre köylerin halkı, kendilerini Mustafa Kemal’in haydutlarından kurtaran Yunan birliklerini sıcak sevgi gösterileriyle karşılamışlardır. Yunan birlikleri Balıkesir’in alınmasıyla son bulan harekat süresince övülmeye değer bir gayret ve metanet göstermişlerdir.


(Kaynak: Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı / Osman Ulagay / Syf 101)


Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları kitabından:


Atina’daki Amerikan Temsilcisi Frazier cepheden gelen haberleri ulaştırıyor.


3 Temmuz 1920 Atina


Son bildiri Bandırma’nın 2 Temmuz da İngiliz birlikleri ve Yunan donanması desteğinde Yunan kuvvetlerince ele geçirildiğini haber vermektedir. Ahali olağanüstü bir heyecan göstermiştir. İç bölgelere ilerleme devam etmektedir. Kemalistler her yerde çekilmektedir.

Frazier


(Kaynak: Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları / Orhan Duru / Syf 95)


Mustafa Kemal Paşa, 3 Temmuz 1920’de gizli celsede, ‘Başta İngiliz olmak üzere, sulh şeraitini bize tatbik ettirmek için Yunan ordusunu vasta-i icraiye olarak sevk ediyorlar ve kullanıyorlar.’ Demiştir. Aynı tarihli oturumda Burdur Milletvekili İsmail Suphi Bey şunları söylemiştir: ‘Avrupa’dan, nihayet Türk’ü geldiği yere tart etmek istiyorlar. Bizi tart ediyorlar tehlike pek ziyade sürat kesbetti. Maatteessüf… Dün Saruhan, Aydın, Karesi yarın belki Bursa düşecek… Ecdadımızın makberleri, kemikleri belki payimal olacak ve biz bunu göreceğiz. Şu sırada omuzlarımızda hissettiğimiz yüke nasıl tahammül edeceğiz… Musaba uğramadık hiçbir ailemiz yoktur… Oradan oraya kaçıp duruyoruz. Meyus olmaya hacet yok. Omuzlarımızda bir tek silahımız var, azim, iman ve metanet…’


(Kaynak: Yunan Mezalimi / Mustafa Turan / Syf 291)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG