30 Ağustos 1919 Cumartesi

Hükumet, Sivas Kongresi’ni dağıtmak için fiili tedbirler alıyor. Elazığ Valisi Ali Galip Bey, Sivas Valiliği’ne ve 3.Ordu komutanlığına atandı. Ali Galip Bey, görevi kabul edebilmesi için rütbesinin yükseltilmesini ve yüklü yolluk verilmesini istemiş, pazarlık makine başında birkaç gün sürmüştü. 3 Mayıs’ta Elazığ Valiliği’ne atanan Ali Galip Bey, 25 Mayıs’ta Padişahla görüştükten sonra 2 Haziran’da İstanbul’dan ayrılmış, 23 Haziran’da Sivas’a gelerek Mustafa Kemal’le karşılaşmıştı. Ali Galip Bey’in Sivas Kongresi’ni dağıtmakla görevlendirilmesi, Anadolu’da büyük bir tepkiye sebep olacak ve bu durum Damat Ferit Paşa Hükumeti’nin sonunu getirecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 77)


Dün Erzurum’dan Sivas’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal ve yanındakiler bugün öğleden sonra Gazlısu’ya gelmişlerdi. Burada onları, Erzincan Mutasarrıfı, Asker Alma Dairesi Başkanı (Ahz-ı Asker Kalemi Reisi) ve Erzincan ileri gelenleri karşıladı. Burada dinlenildikten sonra, akşam karanlığı basmadan Erzincan’a girildi. Erzincan halkının Mustafa Kemal ve beraberindekileri sevgi gösterileri arasında karşılamaları, kendilerine büyük bir moral vermiş ve umutlarını artırmıştı. Mustafa Kemal ayrıca Erzurum Kongresine katılan Şeyh Fevzi Efendi ile de görüştü. Akşam Erzincan Mutasarrıfı Eşref Bey, Mustafa Kemal’in şerefine belediye binasında yemek verdi. Mustafa Kemal’in yanında yer alan Mazhar Müfit (Kansu), yemekteki izlenimlerini şu şekilde aktarmaktadır.


“Gece yarısına kadar yemekte oturuldu. Paşa, sofrada bulunanlara milli mücadelenin gayesi ve vatanı kurtarmanın çareleri hakkında uzun bir izahat verdi. Aynı zamanda Sivas’a da telgrafla bazı talimat yazdırdı. Mutasarrıfın ziyafetinde bulunan ve çoğunluğunu Erzincan eşrafının teşkil ettiği davetliler büyük bir inanç ve imanla bir anda Paşa’ya bağlanmışlardı. Paşam, son damla kanımızı senin yolunda ve milletin kurtuluşu uğrunda akıtacağız diyerek kendisine teminat veriyorlardı. Paşa bu durumdan memnun kalmıştı ki, sabah yola çıkmak yerine halk ile temas etmeyi ve şehri dolaşmayı tercih etti.”


(Kaynak: Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler / Salim Gökçen – Recep Mutlu Özbayık / Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi İlkbahar 2018 / Syf 160)


Konya Valisi Cemal bey, Sivas Kongresi için seçilen delegelerin gönderilmesinde kolaylık gösterilmesini isteyenleri Hükumet’e bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 77)


İkdam gazetesi: Manda değil, istiklal isteriz.


Zaman gazetesi’nden Yahya Kemal mandaya karşı çıkıyor: Vatan Mefhumu


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 78)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG