30 Aralık 1918 Pazartesi

.

-Yunan başbakanı Venizelos, toplanacak Paris Barış Konferansı’na sunmak üzere bir muhtıra hazırladı. Bandırma doğusundan Akdeniz’e inen çizginin batısında kalan toprakların Yunanistan’a verilmesini istedi. İstanbul’da Türk topluluğunun diğer milletler nüfusu toplamının yarısı kadar bile olmadığını ileri sürdü. . (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 77)

-9.Ordu komutanı Yakup Şevki Paşa; İngilizlerin Batum’da Türk ordusuna ait silahlara el koyup bunları Ermenilere dağıttığını bildirdi. İngilizlerin böyle hareketleri karşısında ne yapılacağına ilişkin bir talimat olmadığı için onların keyfine uyulduğunu, bunun ise şeref ve haysiyetle bağdaşmadığını belirtti. . (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 78)

-Fransız Doğu orduları Kumandanı D’esperey ikinci defa Edirne’de. İslam Cemaati kulübündeki konuşması: Barış Konferansı, Trakya’nın geleceği konusunda yakında karar verecek. Bu karar ne olursa olsun onu sükünetle karşılayacaksınız. Asayişi bozarsanız zarar görürsünüz. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 78)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG