30 Aralık 1919 Salı


Osmanlı İstiklal Günü kutlanıyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 620. yılı özellikle işgal altındaki bölgelerde yeni bir bağımsızlık için mücadele gösterile­rine dönüştü. Bursa, Balıkesir’de kutlamalara büyük kalabalıklar katıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Mustafa Kemal, Ankara’dan bütün milletvekillerine bir tel çekerek her ilden Temsil Kurulu’nun temsilcisi olan mebusların ve görüşmelere katılmak isteyen diğerlerinin 5 Ocak’tan başlayarak Ankara’ya gelmelerini bir kere daha rica et­ti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Nutuk’tan


Bütün milletvekillerine de şu genelgeyi yazdık:


Ankara, 30.12.1919


Aydın milletvekili Hüseyin Kâzım Beyefendi’nin sayın milletvekillerinden bazılarına, derhal İstanbul’a hareket etmeleri ile ilgili telgraflar çektiği anlaşıldı.


Bu hareket, adı geçen kimsenin durumu iyice bilmediğini gösterdiğinden, kendisine bu durum anlatıldı. Bu bakımdan, Hey’et-i Temsiliye üyesi olarak seçilmiş sayın milletvekilleriyle öteki milletvekillerinden görüşmelere katılmak isteyen sayın üyelerin, Ocak ayının beşinden başlayarak Ankara’ya teşrifleri bir daha rica olunur.


Hey’et-i Temsiliye adına

Mustafa Kemal


30 Aralık 1919 tarihli bir şifre ile de İstanbul’daki teşkilâtımıza:


«Hüseyin Kâzım Bey’in teşebbüsünden söz ettikten sonra, kendisinin bizim duyurumuzdan haberdar edilmesini ve görüşmelere katılmak istiyorlarsa, lûtfen ve derhal Ankara’ya teşrifleri gereğinin anlatılmasını» bildirdik.


Mustafa Kemal’in Sivas Valisi’ne teli: Paris’ten alınan bilgilere göre Clemenceau, önce Kuvayı Milliye’den ürkerek lehimize dönmüşken, 1,5 ay sonra Si­vas’tan geçen birinin Kuvayı Milliye’yi bir bölük gücünde göstermesiyle Türk ve Müslüman düşmanlığına eğilim gösteriyormuş. Asayişi koruyun, her fırsat­tan yararlanarak Kuvayı Milliye’nin büyüklüğünü dost ve düşmana gösterin.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Mustafa Kemal, İtalyan Epope Gazetesi İstanbul muhabirinin sorularını ce­vapladı. Milletin isteklerinin Sivas Kongresi’nde açıkça gösterildiğini, Kuvayı Milliye’nin, isteği yerine gelinceye kadar göreve devam edeceğini söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG