30 Ekim 1919 Perşembe

Fransızlar, Urfa ve Maraş’ı işgal ettiler. Yayımlanan-İngiliz Fransız ortak bildi­risinde işgalin İngilizlerden Fransızlara geçeceği, din ve milliyet ayırımı yapıl­mayacağı, halkın güven ve huzur içinde işlerine devam etmesi gerektiği bildiril­di. İngiliz kuvvetlerinin henüz tamamıyla terk etmediği Maraş’a 1.000 Fransız, 400 Ermeni ve 500 Cezayirli sömürge askeri geldi. İngilizler Maraş’ı 22 Şubat’ta işgal etmişlerdi. Fransızlardan ve Cezayirli elbisesi giydirilmiş yerli Ermenilerden meydana gelen 300 kişilik bir kuvvet Urfa’yı işgal altına aldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 202)


Mustafa Kemal, Cemal Paşa’nın dün gece (29/30) gönderdiği telgrafa cevap verdi. Meclis’in Anadolu’da toplanması için Hükümet’i yeniden uyardı. İstan­bul’un işgal altında, basının kontrol altında olduğunu ve fiilî bir tehlike varol­duğunu, herkesin yabancılar tarafından denetlendiğini, Meclis’in İstanbul’da görev yapamayacağını hatırlattı. “Buna teşebbüs intihar demektir” diyerek İti­laf Devletleri’ne güvenilemeyeceğini, Meclis’in taşrada, tam bir güvenliğin ol­duğu yerde toplanması gerektiğini bildirdi. (Detaylı bilgi için 29 Ekim 1919 tarihli gönderiyi inceleyebilirsiniz.)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 202)


Temsil Kurulu, Kozan’dan gelen bir kurulla görüştü. Kozan ve Kayseri bölge­sinde Kuvayı Milliye yaratmaya karar verdi. Bununla ilgili bazı atamalar yaptı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 202)


Dışişleri Bakanlığı’nın Hükümet’e sunduğu bir rapora göre, Ege Bölgesi’nde İslam halkın sattığı gayrimenkullerin yüzde doksanını Yunanlılar ve Rumlar satın alıyor, böylece memleket mal varlığını ele geçirerek siyaseten bundan ya­rarlanmak istiyor. Bakanlar kurulu, halkın bu malları elden çıkarmaması için hemen tedbir alınmasını, Yunanistan’da Müslümanların mülk satın almaları yasaklandığına göre, buna misilleme olarak Rumların yeni mülk almalarının önlenmesini, mallarını satmak zorunda kalacak İslam halka öğütler ve Ziraat Bankası’ndan borç verilmesini kararlaştırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 202)


Yunan işgal Kuvvetleri Kumandanı Nider, İzmir Valisi’nin sorusuna verdiği cevapta Yunan işgal bölgesinde seçim yapılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 202)


Tasviri Efkâr: Mütareke için­de bir sene (Mondros’un yıldönümü)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 202)


Albayrak, Doğu Ana­dolu’da ayrı bir Kürdistan kurmak isteyenlere çatıyor. Kürtlerle Türklerin bir aile gibi birbirine karıştıklarını yazarak, hükümetten, yabancılara fırsat verilmemesi için bu bölgede güçlü bir teşkilatlanma istiyor.


Albayrak Gazetesi: ‘Erzurum’dan adaylıkları ilan edilenler: Mustafa Kemal, Celalettin Bey, Süleyman Necati, Zihni, Hüseyin Avni, Nazım Beyler’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 202)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG