top of page

30 Eylül 1919 Salı

İngiliz Yüksek Komiserliği, hükumetine bildiriyor: ‘Damat Ferit bizden, Eskişehir’e göndereceği 2000 kişilik kuvvetle milliyetçileri durdurma izni istiyor. Buna izin vermediğimiz için sitem ediyor. Padişah’ın ve kendi güvenliğinin sağlanıp sağlanamayacağını soruyor.’ Curzon buna vereceği cevapta ‘Türk ordusu milliyetçidir. Gönderilecek kuvvetler, ya milliyetçilere katılacak ya da sivil savaş yapacak.’ Diyecektir. İngiliz Askeri Ateşesi Ian Smith, İngiltere’nin Damat Ferit’i ayakta tutma politikasını eleştirdi. ‘Damat Ferit’e arka çıkmakla kendi çıkarlarımıza zarar veriyoruz. Onu milliyetçilerle anlaşmaya teşvik etmeli, gerekirse milliyetçileri temsil eden bir hükumete itiraz etmeyeceğimizi anlatmalıyız.’ Ian Smith raporunda Damat Ferit’in Yaveri Kemal’in ifadesi: Bütün manda projeleri imkansızdır. Enver geri gelirse tevkif edilecek. İzmir faciası kamuoyunda İngilizlerin üzerine atılıyor. Bu, İngiltere’ye olan güveni yıktı. Damat Ferit, Padişah’a milli hareketin hatalarını izah etti. Onu desteklemekle İngilizler halkın son sempatisini de kaybedecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 138)


Damat Ferit, Padişah’ın Sabah’tan başka olsa olsa İkdam okumasına izin verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 138)


Anadolu ayaklanması karşısında yenik düşen Damat Ferit Paşa, İngilizlerin de desteklerini gevşetmeleri üzerine, sağlık nedenini ileri sürüp Padişah’a istifasını sundu. Padişah istifayı istemeyerek kabul etti. Bazı kaynaklara göre istifa tarihi 1 Ekim’dir. 2 Ekim’de Ali Rıza Paşa Hükumeti işbaşına getirilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 139)


Yüksek Komiser Bristol, Washington’a gönderdiği telgrafta, Amerika’nın Kafkasya’ya asker göndermesine karşı çıktı: ‘ İngilizler Kürtleri kullanarak milliyetçi akımı boğmak istiyorlar. Türkler’den Ermenilere karşı bir hareket olduğu da İngiliz propogandasıdır. Kafkasya’ya asker gönderirsek hem Türklerin hem Kürtlerin düşmanlığını çekeriz, dünyanın bu bölgesindeki etkimizi kaybederiz.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 139)


Akşam Gazetesi: ‘‘Temps Gazetesi, ‘Türkiye’yi tahakküm altına almak, mağlup etmekten güçtür.’ diye yazıyor.’’


Türk Dünyası: Hak, bilerek arayanındır. (K. Nami)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 139)

.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page