30 Kasım 1919 Pazar

Temsil Kurulu, Demirci Mehmet Efe’ye, İzmir’e göndereceği iki fedaî ile mil­let ve vatan düşmanlan aleyhine yaptıracağı girişimin yerinde olacağım bildir­di. Demirci Mehmet Efe’den aynca, İsparta merkezinin haberi olmaksızın Na­zilli Divanıharbi’ne adam gönderilmemesi için gerekenlere emir vermesi isten­di. 12. Kolordu’ya Everek Askerlik Şubesi’ndeki silah ve 30 sandık cephanenin Kuvayı Milliye’ye verilmesi, 11. Tümen Kumandanı Mümtaz Bey’e de teşkila­ta dair gizli bilgiyi açık telgrafla veren Ulukışla Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Şakir Efendi hakkında soruşturma yapılması emri verildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 255)


Maraş halkının tepkisi karşısında şehirde tutunamayan Fransız Askerî Valisi Andrea, Maraş’ı terk etti. Kendisi Antep’e, jandarmaları ise geldikleri yer olan Osmaniye’ye gitti. Antep’teki Fransız işgal kumandam, Türk polis ve jandarmasının doğrudan doğruya Fransız me­murlardan emir alacağını bildirdi. Mutasarrıf, bu isteği reddetti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 255)


Roma’da kalmakta olan eski Büyükelçi Galip Kemali (Söylemezoğlu), dün Roma’ya gelen Venizelos’la yaptığı görüşmeyi Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa’ya bildirdi. Rapora göre Venizelos, Türkiye’nin savaşma gücünde olmadığı­nı, Türk milletinin idare yeteneği bulunmadığını söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 255)


16-29 Kasım tarihleri arasında Sivas’ta yapılan toplantıya katılan komutanlar görevlerine dönmeye başladılar. Ali Fuat Paşa, Vali Haydar Bey, 12. Kolordu Kurmay Başkanı Şemsettin Bey, Batı’ya hareket ettiler. Karabekir de yarın Er­zurum’a hareket edecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 255)


İkdam: İngiltere kuvvetli bir Türkiye’ye muhtaçtır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 255)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG