30 Kasım 1920

Mustafa Kemal, Gümrü'de Türk delegeleri başkanlığı yapmakta olan Kazım Karabekir, Baku'da Türkiye temsilcisi Memduh Şevket Bey ve Tiflis Temsilcisi Kazım Bey'e çektiği telde, İtilaf Devletleri ile anlaştıkları, Azerbeycan'ın Türkiye'ye bırakılmasına karşılık Kafkasya'da Bolşeviklere karşı bir cephe kurulacağı yolundaki uydurma haberlerin kesinlikle yalanlanmasını istedi, İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan hiç bir barış önerisi almadıklarını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Ermenistan'da dün iktidara el koyduğunu ilan eden Devrim Konseyi, Lenin'den yardım istedi. Yazıda şöyle denildi: Galeyana gelen isyancılar, Antant Devletleri'nin ajanı aşağılık düşmanı kesin olarak devirmek için mücadele ediyorlar. Sosyalist Rusya'nın kızıl yiğit ordusunun, bu zor mücadelemizde bize gerçek yardımda bulunacağı ümidiyle ilerliyoruz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Stalin'in Pravda'da yayımlanan demeci: Türkiye'deki kurtuluş savaşı, İngiliz sömürgelerinde kaynaşmaya sebep oluyor. İtilaf Devletleri şimdi Kemalistlere kur yapmaya başladılar. Türkiye'nin önderliğinde İtilaf Devletleri'ne bağlı bir Kafkas Federasyonu söylentileri dolaşıyor. Kemalistler belirli bir sağa dönüş yaptı. Ezilen halkların davasına ihanet etmedikleri sürece, Kemalistlerle birlikte, İtilafa geçerlerse Kemalistlere karşı bu mücadele zafere ulaşacak. Rusya, mücadele taraftarlarını bütün gücüyle destekleyecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey, cephenin tek bir komuta altında birleşmesine karşı çıktı. Güney Cephesi Komutanı Albay Refet'in görevde kalmasını istedi. Çerkez Ethem, Refet Bey'in komutanlığına karşı çıkarak Batı Cephesi'nin tek bir komuta altında toplanmasını istiyordu. İsmet Bey raporunda "Ethem bana beraber çalışacağına söz verdi. Kendisinin yalnız Kuvayı Seyyare sıfatını kullanması önerisine bile açık razı olmadım" diyor. Mustafa Kemal, Tevfik Bey'in son günlerde aldığı "serkeşçe" durum hakkında İsmet Bey'le kendisi arasındaki yazışmaları Refet Bey'e gönderdi, ondan dikkatli olunmasını ve gerekli tedbirleri almasını istedi. Mustafa Kemal, özel bir şifre açacağı da gönderdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


"Hint Hilafet Cemiyeti erkanından muhterem mücahit" Mustafa Sagir, İnebolu'dan Kastamonu'ya geldi, Mebus Murat Bey'in evine indi. Mıntıka Kumandanı Muhittin Paşa Sagir'den şüpheleniyor. Sagir, 2 Aralık'ta Ankara'ya hareket edecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG