30 Mayıs 1921

Vatana ihanet suçundan mahkum Ilgınlı Mevlud'un evrakı görüşülürken Meclis'te Konya isyanı üzerine sert tartışmalar yapıldı. Hükümetin ihmali, jandarmanın halka kötü davrandığı üzerinde duruldu. Kastamonu Milletvekili Abdulkadir Kemali Bey "Kürdistan'da Hükümet'e isyan eden bir kuvvet yoktur. Hükümet isyanı doğurur. Arnavutluk, Arabistan isyarılannı da hükümet doğurmuştur. Efendiler namütenahi (bitmez tükenmez) mezalim ! " dedi. Bu konuşma, aleyhte ve lehte gürültülere sebep oldu. "(Alkışlar) (Doğrudur sedalan) (Patırtılar) (Devam sedalan) (şiddetli gürültüler)(fevkalade gürültüler). Reis: Celseyi tatil ediyorum".


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Hükümet'e verdiği bir muhtırada Savaş Bakanlığı'nın görüşlerine karşı çıktı. Yunanlılar yenilirse Türklerin önünde hiçbir kuvvet kalmayacak. Birinci Dünya Savaşı'nda Türklere karşı kazandığımız zaferin meyveleri kaybolacak. Türkler Boğazlar'a kumanda edecek. Bu, İngiltere'nin Irak ve Mısır'daki durumu için tehlike yaratacak. Yunanlılann yenileceği kesin değildir. Böyle bir bozgunu önlemeli. İstanbul'u boşaltmamalıyız. Türk dostu pozuna bürünen ama Anadolu'nun İstanbul'u yutmasına karşı olan Fransa'nın da desteğini almalıyız. Harington'un Donanma Bakanlığı'na gönderdiği yazıya göre, General Gouraud ve Amiral Le Bon, Kemalistlerle daha fazla görüşmenin yararsız olacağını Fransız Hükümeti'ne bildirerek Kuzey Suriye'ye takviye gücü gönderilmesini ve tüm Kemalist savunma örgütlerinin abluka edilmesini önerdiler


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Morning Post: Mustafa Kemal, Bekir Sami'nin yerine Bolşevik dostu Yusuf Kemal'i getirdi.


Hakimiyeti Milliye: Şehirlerden sonra insanları yakıyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Bu arada Le Temps gazetesinde çıkan İstanbul kaynaklı bir haberde Anadolu Hükümeti’nin seçiminin gizli oyla yapılacağı belirtilerek yarı resmi nitelikli Hakimiyet-i Milliye’nin bir yazısına değiniliyordu. Ankara gazetesi, yabancıların işe karışmalarının tamamiyle önüne geçilmesinin gerektiğine değinerek, barışın sağlanmasını Yunanlıların İzmir ve Trakya’yı boşaltmalarına bağlıyordu. Aynı zamanda İsmet Paşa’nın Batı Cephesinden çektiği bir telgrafın Yeni Gün gazetesinde yayınlandığı belirtilerek, burada su tümcelerin yer aldığı söyleniyordu; “İstiklal-i tammımızı talep ediyoruz. Dün ordu vazifesini şan ve şöhretle ifa etti. İstikbalde de o suretle ifa edecektir “ Fransızca gazetenin yazısı Alemdar’ın 30 Mayıs 1921 tarihli sayısında yer almıştı. Aynı gazete Le Figaro’da yayınlanmış olan öteki bir habere de yer veriyordu. Buna göre, Ankara’da “ müfritler” Bekir Sami gibi “ mutedillere” üstün gelmişlerdi. Kemaliler, Fransızlara “ hiçbir şekilde şayan-ı müzakere görülmeyen tekliflerde “ bulunuyorlardı. Şöyle ki, tutsakların değiştirilmesinden çekiniyorlar, Fransız okullarına hiçbir şekilde güvence vermiyorlar ve Fransa’nın ekonomik bakımdan etkinliğine bağlı olarak asla herhangi bir bölge tanımıyorlardı. Bunlardan ayrı olarak Güney sınırının değiştirilmesiyle birlikte Bağdat demiryolunun kendilerine bırakılması da yine onların öne sürdükleri koşullar arasında yer alıyordu.


KURTULUŞ SAVAŞINDA TÜRK BASINI / DR. İZZET ÖZTOPRAK / 327-328

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG