30 Ocak 1919 Persembe

-Padişah İngilizleri daha fazla tedirgin etmek istemiyordu. Hemen harekete geçilmesini uygun gördü ve geniş kapsamlı tutuklamalara girişildi. İngilizler tarafından düzenlenen 60 kişilik listeden, ilk aşamada 27 kişi tutuklanıp Bekirağa Bölüğü’ne gönderildi. Tutuklananlardan bazıları: Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, İsmail Canbulat, Kara Kemal, Hüseyin Kadri, Tevfik Rüştü Aras. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 176)

-Amiral Webb’in Londra’ya gönderdiği raporda şöyle deniliyordu: Tutuklamalar bu zamana dek gerçekleşmiş en sevindirici olaydır. Hükümet, başladığı bu icraatı sürdürecek olursa, taşradaki edilgen direnişin çoğu çöker, hükümet sözünü geçirebilir. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 177)

-Hükümet İngilizlerin İstanbul’da polis ve sağlık işlerine el koymasından memnun olduğunu resmen açıkladı. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 113)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG