top of page

30 Ocak 1920 Cuma

Dün Maraş’ta çarpışmalar devam etti. 400 Ermeni esir alındı. Türklerin cepha­nesi bitti. Halk şehri terketmeye başladı. Erzincan’dan iki dağ topu Maraşlı’ların yardımına gönderildi.


Maraş’tan gelen haberler üzerine Sivas’ta bir miting yapıldı. Halk, Valilik’ten silah istedi ve Maraşlılann boğazlanmasına seyirci kalamayacağını bildirdi. Amasya’da da aynı amaçla bir toplantı yapıldı. Erzurum Murat Paşa Camii’nde Karabekir tarafından şehitler için mevlit okutturuldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 352)


Anadolu’dan silah, cephane ve mühimmat ihtiyacını temin etmek maksadı ile 30 Ocak 1921’de tamamen özel mahiyette Topçu Yüzbaşı Halil İbrahim ve Mülazım-ı evvel Ahmet Naci tarafından Namık Grubu kurulmuştur. Grup İstanbul depolarından silah, gereç ve çeşitli yedek malzeme sağlayacağı vaadinde bulunmuştur. Ancak, İnebolu’ya 1921 yılında 8880 adet topçu mermisinin sevkiyatı dışında çalışmalarında yeterli başarıyı sağlayamamıştır. Anılan sevkiyat dışında başka sevkiyat yapmamıştır. Anadolu’dan yapmayı vaat ettikleri sevkıyatlar karşılığında tahsisat alan grup, vaatlerini yerine getiremediğinden haklarında soruşturma açılmıştır. Grubun, bu başarısızlığına ilişkin olarak, Fevzi (Çakmak) Paşa ile Müdafaa-i Milliye Vekaleti arasında sorumluluğun kime ait olduğu konusunda bazı yazışmaların yapıldığı görülmektedir. Grup, Ankara tarafından kendilerine çıkarılan borcu, Beyoğlu’nda işlettikleri sinemanın geliri ile ödemiştir.


(Kaynak: Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri / Serdar Yurtsever / Syf 69 / Atatürk Araştırma Merkezi)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page