30 Temmuz 1920 Cuma

Mustafa Kemal, mebuslarla birlikte cephe teftişine devam ediyor. Bugün, Pazarcık'tan İnegöl'e yakın mevzilere gidilip gelindi; Ertuğrul ziyaret edildi; buradan Eskişehir'e dönülüp Afyon ve Uşak'a gidildi. Mebuslar, askerlere öğütlerde bulundular.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 150)


Çerkez Ethem kuvvetleri Simav çevresine geldi. Simavlıların olumsuz bir tutum almaları üzerine Ethem, kasabaya zor kullanarak girdi. Yörük Ali Efe, Çine'den TBMM Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, Demirci Mehmet Efe'nin devletin kasasını soymak için Denizli olayını yarattığını, ona göz yuman ve akıl hocalığı yapan Albay Şefik Bey'in vatan haini olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal, telgrafın örneğini 7 Ağustos'ta Ali Fuat Paşa'ya gönderecek, 16 Ağustos'tada Yörük Ali Efe' ye teşekkür edecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 150)


İstanbul Hükümeti'nin Sevr Anlaşması'nı imzalamakla görevlendirdiği Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis Beyler Paris'e vardılar. Bugün yapılması beklenen imza töreni 10 Ağustos'a ertelendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 150)


Keşan da Yunanlılar tarafından işgal edildi. Yunanlılar, dün bir Türk birliği tarafından kurtanlan Şile'yi yeniden işgal ettiler. Kasaba, kesin olarak 7 Ekim 1922'de kurtarılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 150)


Robeck'ten Curzon'a: Paris'ten dönen Başbakan Ferit ile görüştüm. Barış anlaşmasının imzalanıp uygulanmasını görev sayıyor, fakat imzaladıktan sonra :yurtta asayişi sağlamak için İngiliz yardımına güvenip güvenemeyeceğini soruyor. İşbirliği yapabileceğimizi söyledim. Sevindi. Damat Ferit ile General Shuttleworth, Mustafa Kemal'e karşı gizli bir plan hazırladılar. Anlaşma imzalanır imzalanmaz 15.000 kişilik bir Padişah ordusu ve aynca Doğu'dan Kürtler Mustafa Kemal'in üzerine saldıracak. Bu kuvvetin asayişi sağlayacağı şüphelidir. İtilaf Devletleri Anadolu'ya kuvvet göndermek istemiyor. Yunan ordusunu ileri sürmek de tehlikelidir. En iyisi Hükümet Anadolu'ya bir kurul göndersin, milliyetçileri ikna etsin. Tam haşan sağlanamasa bile daha sonra girişilecek askeri harekatı kolaylaştırabilir, milliyetçiler arasında ayrılık yaratabilir.


Curzon'dan Robeck'e: Yunanlıların Anadolu harekatından şimdilik vazgeçtik. İtilaf Devletleri'ne olduğu kadar İstanbul Hükümeti'ne de düşman olan Mustafa Kemal'in yenilmesi veya yok edilmesi, barış anlaşmasının onaylanması için en etkili garantidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 150)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG