31 Ağustos 1920 Salı

Antep Merkez Kurulu, Mustafa Kemal'e ve Antep mebuslarına telgraf çekerek acele yardım istedi. Yarın da Antep Mebusu Ahmet Muhtar ile Merkez Kurulu'ndan iki, ulemadan bir, eşraftan iki kişinin imzasıyla çekilecek benzer bir telgrafta, Antep'te sefalet ve açlık hüküm sürdüğü, düzenli kuvvetler gelmedikçe düşmanı defetmenin mümkün olmadığı, şehrin bir harabe haline geldiği bildirilecek "Başka bir çözüm yolu yoksa, şehri yakalım ve çıkalım" denecektir. Ankara'nın 3 Eylül'de cevabı: Daha fazla yardım mümkün değil!


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 193)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG