31 Aralık 1919 Çarşamba

Yunan işgali altındaki bölgenin Yunanistan’a bağlanacağı söylentileri üzerine Mustafa Kemal, komutanlardan savaş düzeni almalarını, gerektiği anda Kuvayı Milliye biçimine girerek savaşmaya hazırlanmalarını istedi. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Genel Sekreteri Cami Bey, bugün Ankara’ya gönderdiği yazıda, Yunanlıların 14 Ocak’ta İzmir’de “bağımsız” yerli bir hükümet kuracaklarını, Türkleri göç ettirmek için katliam hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Harbiye Bakanı Cemal Paşa, Mustafa Kemal’i istifa etmekle tehdit etti; yaptığı komutan atamalarına engel olunmasından yakındı. Millî Mücadele’ye katılmış komutanların, ordunun önemli komuta yerlerinde bulunmasının yabancılar üzerinde kötü bir etki yaptığını belirten Cemal Paşa, Temsil Kurulu’nun Hükümet’in gösterdiği yönde çalışmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)


İçişleri Bakanlığı, Aydın Cephesi’ndeki Kuvayı Milliye’nin istediği yüz bin lira­nın hangi bakanlığı ilgilendirdiğini Başbakanlıksan sordu. Antalya Mutasarrıf­lığından gelen istek, daha önce Harbiye Bakanlığı’na havale edilmiş, ancak bakanlık bunun kendisini ilgilendirmediği karşılığını vermişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Belçika’nın İstanbul temsilcisi Marghetitch’in raporu: Yeni Mebuslar Meclisi’nin oluşum biçimi, Avrupa’nın hoşuna gidecek gibi değildir. Çoğunluk itti­hatçılardadır. Aşağılık bir ırka mensup olan Türkler, kendi kendilerine bırakıl­dıkları takdirde, enerji, irade ve ahlaktan yoksun oldukları için, yeniden iflas, utanç verici despotizm ve kitle halinde katliamlara başlarlar. Yegâne çözüm, Türk İmparatorluğu’nun bağımsız bir devlet olarak ortadan kaldırılmasıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)


Karagöz: Yarın Babıâli’de Ali Kemal Bey’le Sabahat Hanım’ıh (Sabah’ın) düğünü var. Zaten uzun zamandır birbirlerine nişanlı olup kur yapmakta, dedikodulara sebep vermekteydiler. (3 Ocak: Yeni gelinle güveyi).


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 298)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG