top of page

31 Ekim 1918 Persembe


Osmanlı topraklarını terk eden Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mareşal Limon Von Sanders görevini M.Kemal Paşa’ya bıraktı.

Limon von Sanders’in M.Kemal için söyledikleri;


‘Ordular Grubu’nun sevk ve yönetimini Mustafa Kemal Paşa’nın birçok savaşta şeref kazanmış güçlü ellerine bırakıyorum.’


(Kaynak: Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 29)

İngiliz hükumeti, Amiral Calthrope’u ateşkes şartlarını Türkiye’ye kabul ettirme başarısını gösterdiğinden ötürü kutlamaya karar verdi. Calthrope’a verilen talimat: ‘İstanbul’un işgal edilmeyeceğine dair herhangi bir güvence vermeyin!’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 3)


Türkiye, 4 yıllık savaş boyunca bir yokluklar, kıtlıklar ülkesi haline gelmiş bulunuyor. Türkiye’nin savaştan önce ki büyükbaş hayvan mevcudu 6.938.306 iken savaş sonunda bu sayı 4.118.000’e, at 1.050.580’den 630.000’e, eşek 1.373.300’den 825.000’e, koyun 18.721.550’den 11.200.000’e, keçi 6.463.180’den 2.065.000’e, deve 314.000’den 95.000’e, diğer hayvanların mevcudu ise 30.000’den 18.000’e düşmüş bulunuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 4)


Azınlıkların gösteri ve taşkınlıkları başlıyor. İzmir ve İstanbul’da bazı binalara İtilaf Devletleri’nin bayrakları çekildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 4)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page