top of page

31 Ekim 1921


Meclis'in gizli oturumunda Mustafa Kemal Paşa'nın 5 Kasım'da dolacak başkumandanlık yetkisinin 3 ay daha uzaulması konusu taruşıldı. Muhalifler "Paşa'yı yıpratmayalım" gerekçesiyle yetkinin uzatılmasına karşı çıktılar. Uzatılma önerisi, 3 çekimser, 12 red oyuna karşılık 152 oyla kabul edildi. Yasa açık birleşimde de görüşülerek kabul edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Malta tutuklularını getiren iki gemi İnebolu Limanı'na geldi. Tutuklular, yarın İngilizlerle değiştirilerek bir kısmı karaya çıkıp Ankara'ya gidecek, bazıları ise İstanbul'a dönecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Rus Sovyet ·Hükümeti, Ankara Hükümeti'ne Jivov ve Jutkiy adlarında iki takip gemisi verdi (Şemsutdinov: 240)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Meclis, bir kanunla kurtarılan ve kurtarılacak olan bölgeler çiftçilerinin vergi ve borçlarından bazılarını kaldırdı, bazılarını da erteledi. Aynca, muhtaç olanlara yemeklik ve tohumluk olarak parasız zahire dağıulmasına karar verildi. Ev yapımı için de ağaç verilecek. (ZC 14: 2-5; Düstur 3/2: 1 77)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page