top of page

31 Mart 1919 Pazartesi

-Hükümet, Antalya Mutasarrıfı’nın bir sorusuna verdiği cevapta, İtalyanlarla iyi geçinilmesini istedi. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 190)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page