top of page

31 Ocak 1920 Cumartesi

Meclis Başkanlîğı için seçim yapıldı. Daha önce kararlaştırıldığı halde, Rauf Bey, Kara Vasıf ve arkadaşları Mustafa Kemal’i başkanlığa aday göstermediler. Dördüncü oylamada, Sarayın da önerdiği İstanbul milletvekili Reşat Hikmet Bey, 115 mebustan 65’inin oyunu alarak başkan seçildi. Başkan vekilliklerine Hüseyin Kâzım Bey (97 oy), Mecdi Efendi (72 oy) seçildiler. Reşat Hikmet Bey yaptığı konuşmada, Osmanlı milletinin üzerinden savaş kâbusunun kalktığını, karşılıklı güven ve tam birlik içinde olunursa, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunabileceğini söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 352)


Odesa’dan İstanbul’a iki vapur dolusu Rus mülteci daha geldi. İtilaf Devletleri temsilcileri, Bolşeviklerin önünden kaçan ve içlerinde birçok soyluluk ünvanı taşıyan Beyaz Rus’un bulunduğu mültecileri barındıracak tedbirler aldılar. İngilizler Büyükada’ya 10.000 kişi yerleştirecek. Fransızlar da Heybeliada’yı ha­zırlıyor. Çeşitli nedenlerle İstanbul’a sığınmış kişilerin sayısı 1.336.689’u bul­du. Bunlardan 442.775’ini Balkan Savaşı’nda ve Genel Savaş’ta Rumeli’den gelenler, 407.900’ünü Doğu illerinden gelip henüz yerlerine gönderilemeyenler, 335.883’ünü Savaş’tan sonra geri dönen Rum ve Ermeniler, 142.131’ini İz­mir işgalinden kaçanlar, 8.000’ini Soma-Bergama depreminde evsiz kalanlar teşkil ediyor. Bunlardan 600.000’i İstanbul’da kalmak istiyor. İleri Gazetesi, bu şartlarda mültecilerin barındırılmasının çok zor olduğunu, çünkü Ruslarını yazıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 352)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page