31 Temmuz 1920 Cumartesi

Beşinci ve son Damat Ferit Hükümeti ... Kabinede Sevr Anlaşması'nın imza kararına karşı beliren hoşnutsuzluk üzerine, istifa ederek bakanlar kurulunu tasfiye eden Damat Ferit, anlaşma konusunda sorun yaratmayacak üyelerden yeni bir hükümet kurdu. İlk hükümetini, Üçüncü Tevfik Paşa kabinesinin istifası üzerine 4 Mart 1919'da kurmuş, İzmir'in işgali olayı üzerine 19 Mayıs 1919'da İkinci Hükümetiyle kabineyi yenilemiş, 21 Temmuz 1919'da üçüncü hükümetini kurmuş, Anadolu'da gelişen hareketle baş edemeyince 30 Eylül 1919'da istifa ederek yerini Ali Rıza Paşa Hükümeti'ne bırakmıştı. İstanbul'un işgali üzerine 5 Nisan 192o'de dördüncü defa başbakanlığa getirilen Damat Ferit'in bu beşinci hükümeti, Anadolu Hareketi'ni öğütle çökertme karan aldı. Bunu başaramayınca 17 Ekim'de istifa ettirilecek ve yerini Dördüncü Tevfik Paşa Hükümeti'ne bırakacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 152)


Beşinci Damat Ferit Hükümeti: Başbakan, Dışişleri Bakanlığı ve (29 Ağustos'a kadar) Harbiye Bakanlığı Vekilliği: Damat Ferit Paşa, Bahriye Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı: Harbiye eski Bakanı Hamdi Paşa, Danıştay Başkanlığı: Danıştay eski Başkanı ve Eğitim eski Bakanı Rıza Tevfik Bey, İçişleri Bakanlığı: Reşit Mümtaz Paşa, Adalet Bakanlığı: Rüştü Efendi, Bayındırlık Bakanlığı: Hürriyet ve İtilaf Fırkası Yönetim Kurulu Üyesi ve Divanıharp eski başkanlanndan Zeki Paşa, Evkaf Bakanlığı: Hilmi Paşa, Eğitim Bakanlığı: Genelkurmay Eski Başkanı ve Adalet ve Ticaret eski bakanlarından Hadi Paşa, Maliye Bakanlığı: (Müsteşar tarafından vekaleten yürütülecek)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 152)


Cephelerde: ı) Yunanlılar Derince'ye asker çıkardılar. 2) Yunanlılar 5 Temmuz'da işgal ettikleri Buldan'ı boşalttılar (Gnkur. 22). 3) İngilizler, Kandıra'yı yeniden işgal ettiler (Gnkur. 45). 4) Çerkez Ethem kuvvetleri Yunanlıları Demirci'de geri sürdü. 21'de işgal altına alınmış olan kasaba, 4 Ağustos 1920 ile 7 ve 11 Ekim 1921'de 3 kez daha Yunan işgali altına alınacak ve son olarak 30 Ağustos 1922'de kurtarılacaktır. Çerkez Ethem kuvvetleri iki gündür Yunanlılarla çarpışıyordu. 5) Mustafa Kemal'in cephe teftişleri devam ediyor. Bir mebus grubuyla çıktığı Batı Cephesinde bugün Uşak ve Afyon'da gerekli emirleri veren Mustafa Kemal, bazı birliklerin eğitim ve donatımlarını beğenmedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 152)


Sovyetlerle dostluk ve yardım anlaşması yapmak üzere 19'dan beri Moskova'da bulunan Türk Delegeleri Başkanı ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin'e bir mektup yazarak Türkiye'nin iç durumundaki ağır koşulların göz önünde bulundurulmasını, bunun için bir an önce görüşmelere başlanmasını istedi. Sovyet yetkilileri, Üçüncü Entemasyonal'in İkinci Kongresi'ne katıldıklarından görüşmelere başlanamamıştı. Türk-Sovyet resmi görüşmeleri 13 Ağustos'ta başlayacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 152)


İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Kürtlerin milliyetçilere saldırtılması planına şimdilik taraftar olmadığının Damat Ferit'e bildirilmesini istedi. Damat Ferit, Seyit Abdulkadir'in bu tasarısını İngilizlere anlatarak desteklenip desteklenmeyeceğini sormuş, Robeck de bunu "destekleyelim" önerisiyle İngiliz Dışişlerine bildirmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 152)


TBMM, Malta'da tutuklu mebuslar Rauf, Kara Vasıf, Şeref, Faik, Tahsin, Fevzi ve Zülfü Beyler, Cemal Paşa ve Numan Efendi'ye maaş ödenmesi yolundaki başkanlık divanı önerisini benimsedi, bunlara Ali (Çetinkaya) ve Celal Nuri Beyler de eklendi. Meclis'te aynca dört soru önergesi okunarak gündeme alındı. Mehmet Şükrü Bey, Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Aşir Beylerin niçin cezalandırılmadıklannı, Abdülkadir Kemali Bey'in Adliye Müsteşarlığı'ndaki yolsuzluğunun araştırılmayışı ve Siirt Mutasarrıflığı'na atanması nedenlerini; 46 mebus, mebus mektuplarının sansür ediliş nedenini, iki mebus da, Çorum İdadi Müdürlüğü'ne yapılan atama ile Kazım Nami Bey'in Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanış nedenini sordular.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 152)


Karagöz, Kupkuru budanmış ağaca sırtını verip keyif çatmasına şaşan Hacivat'a cevap veriyor: O budandıkça kuvvetlenen, kesildikçe filizlenen asırlık bir ağaçtır. Hele ben ona bir iyi bakayım da gör nasıl yeniden dallanır, budaklanır; fakat bu sefer öyle bir aşıladım ki, vakitsiz çiçek açıp solmayacak!


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 152)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG