top of page

31 Temmuz 1921

Konstantin, Eskişehir'de yanında veliahd, prensler, Başbakan, Savaş Bakanı ve daha birçok ileri gelen kişi bulunduğu halde, savaşta yararlık gösterenlere madalyalar dağıttı. Prens Andre de ödül alanlar arasında. Komutanlar ve erler Kral'ın önünde resmigeçit yaptılar, Savaş Bakanı denetlemelerde bulunurken bir birlik "Terhis! Terhis!" diye bağırdı.

,

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Enver Paşa, Dr. Nazım ve yanındakiler, Batum'a gitmek üzere, Moskova'dan ayrıldılar. 10 günde Batum'a varacak olan İttihat ve Terakki'nin bu ileri gelenleri, Mustafa Kemal nüfuzunu kaybetmiş, memleket anarşiye düşmüşse yurda girmek, değilse girmemek kararıyla hareket ediyorlar. Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Bey, gizlice Batum'a çağrılarak görüşülecektir. Enver Paşa, yurda giremeyecektir


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Genelkurmay'a sunulan raporda, 18 Eylül 1920'den bu yana Rusya'dan gönderilen silah ve cephane miktarları açıklandı: 30.000 tüfek, 15.500 süngü ve kasatura, 31.317 sandık cephane, 207 hafif ve ağır makinalı tüfek, 26 top, 21.000 atım top cephanesi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Anadolu Ajansı: Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han'ın nutku: Doğulular, gaflet perdesini yırttı. İngilizler Türkiye'ye karşı savaşa girerse Afganistan da İngilizlere karşı savaş ilan edecektir. İslam dünyası ve bütün doğu sizinle beraberdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye: İtalya gazetelerinin görüşü: Zaferi Türkler kazanacaktır.

İkdam'da, bir Kızılay Kurulu'yla Ankara'dan Simav'a giden Yakup Kadri'nin izlenimleri: Buralarda (Simav'da) üçüncü bir Yunan saldırısı dört gözle bekleniyor. Öteden beri rahat ve sükuna o kadar susamış görünen köylülerde bile, böyle bir bekleyiş sabırsızlığı, hiddeti sezilmektedir. Onlarla konuşurken "Ah bir defa şu düşmanı paklasak" temennisi en çok işitilen sözlerdendir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page