4 Şubat 1920 Çarşamba


Padişah, Mustafa Kemal’e madalya ve nişanlarını geri veren 29 Aralık tarihli Hükümet kararını onayladı. Mustafa Kemal’in rütbe ve nişanları askerlikten atılmasından bir ay sonra 9 Ağustos 1919’da geri alınmış, ancak 2 Ekim’de ku­rulan Ali Rıza Paşa Hükümeti, bunları geri vermeyi kararlaştırmıştı. Mustafa Kemal, şimdi yalnızca askerlikten istifa etmiş sayılıyor. îngilizlerden korkuldu­ğu için Padişah iradesi Takvim-i Vekayi’de yayımlanamıyor. Padişah’la Kuvayı Milliye arasında bu yumuşama dönemi uzun sürmeyecek, Mustafa Kemal ve arkadaşlarından bazıları 11 Mayıs’ta ve sonraki günlerde ölüme mahkûm edi­leceklerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 360)


Rauf Bey, Mustafa Kemal’e çektiği telgrafta, Meclis’te bir grup kurmak için çalıştıklarını, her mebusu ayrı ayrı kazanmaya uğraştıklarını, önceden söz ver­miş olanların bile Müdafaa-i Hukuk adından kaçındıklarını, çaresiz “Felah-ı Vatan” isminin kabul edileceğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 360)


İngiliz Yüksek Komiseri Robeck’ten Curzon’a: Fransız Yüksek Komiseri, Maraş’ta durumun ciddi olduğunu, Fransa’nın Hükümet’i uyardığını söyledi. Hükümet, milliyetçileri kontrol edecek durumda değil. Fransızlar, İngilizler- den destek istiyorlar veya Trakya’daki Fransız kuvvetlerini çağıracaklar. Ben de Fransızları desteklemek için İstanbul Hükümeti nezdinde teşebbüste buluna­cağım.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 360)


Erzincan Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Heyet-i Faaliyesi’nden 12 ka­dın, Sivas’ta Anadolu Kadınlan Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne çektikleri telde, kuruluşlarını ve ilk kongrelerini yaptıklannı haber verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 360)


İzmir’e Doğru: Avrupa son kararını vermelidir. Türk için son söz, son karar, ölünceye kadar hayatı ve namusu uğrunda feda­kârlık etmektir (Mustafa Necati).


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 360)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG