4 Ağustos 1919 Pazartesi

Kolordu Komutanlığı unvanıyla Harbiye Bakanlığı emrinde bulunan Miralay İsmet Bey (İnönü), aynı yetki ile Askeri Şura Umumi Muamelat Müdürlüğü’ne atandı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


İngiliz Yüksek Komiserliği memurlarından Hohler’in raporu: ‘Padişah’la görüştüm. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hareketlerinden çok telaşlı. Gecikmeden bir şey yapmak gerekir. Zaman nazik’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Amerikan Yüksek Komiseri Ravndal’ın Türkiye’nin geleceği ile ilgili görüşleri: ‘Türkler ne kendilerini ne başkalarını yönetebilirler. Islah edilmelidirler. Ahlaki ve maddi yönden ABD mandası en uygun olanıdır.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Peyam’dan Ali Kemal: Bu memleket ancak siyaseten savunulabilir. Kuvvetle değil. Kuvvete başvurulursa düşmanın eline fırsat verilmiş olur, bir kat daha zarar görürüz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG